Cách mua và bán hợp đồng tương lai EOS trên BTCC

EOS là một giao thức blockchain được phát triển bởi BM (Daniel Larimer). Mục tiêu chính là hỗ trợ hoạt động kinh doanh bằng cách cho phép ứng dụng dựa trên blockchain có hiệu suất cao và bảo mật cao được xây dựng trên nền tảng hợp đồng thông minh mã nguồn mở.