Các cách rút Bitcoin ra tiền mặt

Ngày nay, Bitcoin BTC được coi là một loại tài sản kỹ thuật số/tiền điện tử, hay còn được gọi là vàng kỹ thuật số. Bán Bitcoin BTC để lấy tiền mặt từng là một vấn đề lớn trong những ngày đầu của tài sản tiền điện tử, với một vài kênh vào thời điểm đó.