BTCC手續費攻略:BTCC買幣交易成本是多少?怎麼算?怎樣手續費最低?

2023/11/27作者:

交易加密貨幣時,選擇加密交易所很重要的一點就是各種費用的差異,費用越低,交易成本也就越低,操作空間就會越大。此外,交易成本和相關支出會隨時間累積並且大幅影響您的長期收益。

BTCC 於今年 9 月份對 VIP 計畫進行了重大更新,大大調降了交易手續費率,即使您在BTCC中為 VIP0 用戶,現在您也可以從一開始就享受業界最低的交易費率(0.045%)。在本篇文章中,小編將帶大家看看 BTCC 是如何收費的,如何怎樣交易加密貨幣期貨合約手續費才最低。

BTCC 提供 200+ 種虛擬貨幣合約與多種熱門美股(如TSMNVDATSLA等)與 USDT 的代幣化股票對,槓桿高達 150 倍,您可以透過 BTCC 進行做多做空操作。更多相關內容請前往 BTCC 官網進行查看。

\開戶送 10 USDT!/

 

加密貨幣交易手續費是什麼?


加密貨幣交易不可或缺的部分就是交易手續費,這是交易所為了維持營運而收取的費用。當用戶購買、出售、兌換加密貨幣或與買賣加密貨幣相關的期貨合約時,都會在每個交易點或交易所產生手續費。

手續費對您的交易成本十分重要,即使是小額的交易手續費加上資金費用等其他相關支出,也會隨時間累積;累積的成本可能會大幅減少投資組合的收益。

比起大部分現有的加密貨幣交易所,BTCC 合約具備最低廉的手續費結構之一。在下文,我們將對 BTCC 費用進行全面解析。

\開戶送 10 USDT!/

 

BTCC APP DOWNLOAD

下載Android版 下載iOS版
台灣用戶專享優惠活動(10,055 USDT 交易大禮包) <<<<

1、BTCC 兌幣費用


 • 其他幣種兌換 USDT:免手續費
 • USDT 兌換其他幣種:1% 手續費

BTCC 目前 200+ 種加密貨幣的充值,如 USDT、USDC、BTC、ETH、XRP、ADA 等。

然而,BTCC 作為一個使用 USDT 為主要交易貨幣的交易所,還提供將 USDT 兌換成其他種幣,或將其他種幣兌換成 USDT 的服務,且為獎勵用戶兌換 USDT 使用,因此將其他幣種兌換成 USDT 不收取任何費用,若想將 USDT 兌換成其他種幣則收取 1% 手續費。

\開戶送 10 USDT!/

 

2、BTCC 出入金費用


無論您使用的是何種方式轉幣入金至 BTCC,BTCC 都不收取任何費用。需注意,BTCC 設有單筆最小充幣數量,充幣數量小於該數量將被沒收,無法到帳。

BTCC 提供多種入金渠道,具體請參考:

而BTCC 提幣出金則需要手續費,每筆加密貨幣資產提現需支付固定費用,用於支付區塊鏈轉帳費。如下表所示:

充提幣種 帳戶資產 區塊鏈網路 單筆最小充幣數量 充幣手續費 提幣手續費
1INCH-BEP20 1INCH BNB Smart Chain(BEP20) 40.95 免費 32.53090436
1INCH-ERC20 1INCH Ethereum(ERC20) 40.95 免費 10
AAVE-BEP20 AAVE BNB Smart Chain(BEP20) 0.1565 免費 0.157980379
AAVE-ERC20 AAVE Ethereum(ERC20) 0.1565 免費 0.1
ACH-ERC20 ACH Ethereum(ERC20) 738.0074 免費 200
ADA ADA Cardano 40.5113 免費 1.433
ADA-BEP20 ADA BNB Smart Chain(BEP20) 40.5113 免費 32.27034807
ADX-BEP20 ADX BNB Smart Chain(BEP20) 75.188 免費 67.24949563
ADX-ERC20 ADX Ethereum(ERC20) 75.188 免費 67.24949563
AERGO-ERC20 AERGO Ethereum(ERC20) 92.73 免費 89.02341316
AGIX-ERC20 AGIX Ethereum(ERC20) 59.9377 免費 43.07745326
AGLD-ERC20 AGLD Ethereum(ERC20) 17.4795 免費 10
AKRO-ERC20 AKRO Ethereum(ERC20) 1574.5552 免費 2125.398512
ALCX-ERC20 ALCX Ethereum(ERC20) 0.8013 免費 0.708717222
ALGO ALGO Algorand 105.8761 免費 20
ALICE-BEP20 ALICE BNB Smart Chain(BEP20) 14.5285 免費 10.09489198
ALICE-ERC20 ALICE Ethereum(ERC20) 14.5285 免費 10.09489198
ALPACA-BEP20 ALPACA BNB Smart Chain(BEP20) 57.7234 免費 67.70480704
ALPHA-BEP20 ALPHA BNB Smart Chain(BEP20) 136.8176 免費 100
ALPHA-ERC20 ALPHA Ethereum(ERC20) 136.8176 免費 100
ALPINE-BEP20 ALPINE BNB Smart Chain(BEP20) 6.2586 免費 5.153311002
AMB-ERC20 AMB Ethereum(ERC20) 1175.0881 免費 1428.571429
AMP-ERC20 AMP Ethereum(ERC20) 6743.0883 免費 4875.670405
ANKR-BEP20 ANKR BNB Smart Chain(BEP20) 509.8919 免費 390.0156006
ANKR-ERC20 ANKR Ethereum(ERC20) 509.8919 免費 390.0156006
ANT-ERC20 ANT Ethereum(ERC20) 2.1748 免費 2.49987501
APE-BEP20 APE BNB Smart Chain(BEP20) 9.3598 免費 5.054334091
APE-ERC20 APE Ethereum(ERC20) 9.3598 免費 2
API3-ERC20 API3 Ethereum(ERC20) 9.6108 免費 9.81161695
ARB-ERC20 ARB Ethereum(ERC20) 12.4704 免費 8.14133355
ARKM-ERC20 ARKM Ethereum(ERC20) 30.2939 免費 20.35209118
ARPA-BEP20 ARPA BNB Smart Chain(BEP20) 247.7578 免費 200.932326
ARPA-ERC20 ARPA Ethereum(ERC20) 247.7578 免費 200.932326
ASR-BEP20 ASR BNB Smart Chain(BEP20) 4.5537 免費 4.043671654
AST-ERC20 AST Ethereum(ERC20) 119.9041 免費 91.07468124
ATA-BEP20 ATA BNB Smart Chain(BEP20) 126.7427 免費 118.0637544
ATA-ERC20 ATA Ethereum(ERC20) 126.7427 免費 118.0637544
ATM-BEP20 ATM BNB Smart Chain(BEP20) 4.4111 免費 3.724325432
ATOM ATOM Cosmos 1 免費 2
ATOM-BEP20 ATOM BNB Smart Chain(BEP20) 1.5161 免費 1.11744329
AUCTION-BEP20 AUCTION BNB Smart Chain(BEP20) 1.8251 免費 1.899696049
AUCTION-ERC20 AUCTION Ethereum(ERC20) 1.8251 免費 1.899696049
AUDIO-ERC20 AUDIO Ethereum(ERC20) 70.0182 免費 54.56430403
AVA-BEP20 AVA BNB Smart Chain(BEP20) 22.6244 免費 18.65671642
AVAX-BEP20 AVAX BNB Smart Chain(BEP20) 1.0922 免費 0.758990239
AXS-BEP20 AXS BNB Smart Chain(BEP20) 2.3397 免費 1.642036125
AXS-ERC20 AXS Ethereum(ERC20) 2.3397 免費 2
BADGER-ERC20 BADGER Ethereum(ERC20) 4.705 免費 4.67814371
BAKE-BEP20 BAKE BNB Smart Chain(BEP20) 73.0514 免費 105.764146
BAL-BEP20 BAL BNB Smart Chain(BEP20) 3.2658 免費 2.22222222
BAL-ERC20 BAL Ethereum(ERC20) 3.2658 免費 2.22222222
BAND-BEP20 BAND BNB Smart Chain(BEP20) 6.8809 免費 7.8814628
BAND-ERC20 BAND Ethereum(ERC20) 6.8809 免費 7.8814628
BAT-BEP20 BAT BNB Smart Chain(BEP20) 57.241 免費 49.40711462
BAT-ERC20 BAT Ethereum(ERC20) 57.241 免費 49.40711462
BCH BCH Bitcoin Cash 0.0465 免費 0.01
BCH-BEP20 BCH BNB Smart Chain(BEP20) 0.0465 免費 0.041003772
BCH-ERC20 BCH Ethereum(ERC20) 0.0465 免費 0.041003772
BEL-BEP20 BEL BNB Smart Chain(BEP20) 18.2083 免費 14.51800232
BEL-ERC20 BEL Ethereum(ERC20) 18.2083 免費 14.51800232
BETA-BEP20 BETA BNB Smart Chain(BEP20) 151.2173 免費 120.9482342
BETA-ERC20 BETA Ethereum(ERC20) 151.2173 免費 120.9482342
BETH-BEP20 BETH BNB Smart Chain(BEP20) 0.0064 免費 0.005349825
BICO-ERC20 BICO Ethereum(ERC20) 47.2813 免費 43.0292599
BIFI-BEP20 BIFI BNB Smart Chain(BEP20) 0.0279 免費 0.02895194
BLZ-BEP20 BLZ BNB Smart Chain(BEP20) 83.9913 免費 176.2114537
BLZ-ERC20 BLZ Ethereum(ERC20) 83.9913 免費 176.2114537
BNB BNB BNB Smart Chain 0.0478 免費 0.0005
BNB-ERC20 BNB Ethereum(ERC20) 0.0478 免費 0.041469686
BNT-BEP20 BNT BNB Smart Chain(BEP20) 17.9083 免費 26.19858528
BNT-ERC20 BNT Ethereum(ERC20) 17.9083 免費 26.19858528
BNX-BEP20 BNX BNB Smart Chain(BEP20) 36.7647 免費 39.88831272
BOND-ERC20 BOND Ethereum(ERC20) 2.1524 免費 3.519887364
BSW-BEP20 BSW BNB Smart Chain(BEP20) 165.0165 免費 110.4972376
BTC BTC Bitcoin 0.0004 免費 0.0015
BTC-BEP20 BTC BNB Smart Chain(BEP20) 0.0004 免費 0.0007
BTC-ERC20 BTC Ethereum(ERC20) 0.0004 免費 0.0007
BTTC-BEP20 BTTC BNB Smart Chain(BEP20) 10416666.67 免費 20833333.33
BTTC-TRC20 BTTC TRON(TRC20) 10416666.67 免費 20833333.33
BURGER-BEP20 BURGER BNB Smart Chain(BEP20) 29.994 免費 26.80965147
BUSD-BEP20 BUSD BNB Smart Chain(BEP20) 10 免費 10
BUSD-ERC20 BUSD Ethereum(ERC20) 10 免費 10
BUSD-TRC20 BUSD TRON(TRC20) 10 免費 2
C98-BEP20 C98 BNB Smart Chain(BEP20) 70.8717 免費 70.07708479
C98-ERC20 C98 Ethereum(ERC20) 70.8717 免費 70.07708479
CAKE-BEP20 CAKE BNB Smart Chain(BEP20) 8.8222 免費 6.56469507
CELR-BEP20 CELR BNB Smart Chain(BEP20) 831.2552 免費 667.1114076
CELR-ERC20 CELR Ethereum(ERC20) 831.2552 免費 667.1114076
CFX-BEP20 CFX BNB Smart Chain(BEP20) 86.8282 免費 57.85028347
CHESS-BEP20 CHESS BNB Smart Chain(BEP20) 82.9876 免費 64.55777921
CHR-BEP20 CHR BNB Smart Chain(BEP20) 108.672 免費 83.44459279
CHR-ERC20 CHR Ethereum(ERC20) 108.672 免費 83.44459279
CHZ-ERC20 CHZ Ethereum(ERC20) 179.2115 免費 20
CITY-BEP20 CITY BNB Smart Chain(BEP20) 3.7809 免費 3.20564193
CLV-BEP20 CLV BNB Smart Chain(BEP20) 323.6246 免費 210.5263158
CLV-ERC20 CLV Ethereum(ERC20) 323.6246 免費 210.5263158
COMBO-BEP20 COMBO BNB Smart Chain(BEP20) 18.4536 免費 14.86104919
COMBO-ERC20 COMBO Ethereum(ERC20) 18.4536 免費 14.86104919
COMP-BEP20 COMP BNB Smart Chain(BEP20) 0.2448 免費 0.1479881
COMP-ERC20 COMP Ethereum(ERC20) 0.2448 免費 0.1479881
COS-BEP20 COS BNB Smart Chain(BEP20) 2217.2949 免費 1855.28757
COS-ERC20 COS Ethereum(ERC20) 2217.2949 免費 1855.28757
COTI-BEP20 COTI BNB Smart Chain(BEP20) 257.732 免費 196.0784314
COTI-ERC20 COTI Ethereum(ERC20) 257.732 免費 196.0784314
CREAM-BEP20 CREAM BNB Smart Chain(BEP20) 0.6192 免費 0.728332119
CREAM-ERC20 CREAM Ethereum(ERC20) 0.6192 免費 0.728332119
CRV-ERC20 CRV Ethereum(ERC20) 22.7273 免費 2
CTK-BEP20 CTK BNB Smart Chain(BEP20) 22.8571 免費 16.66666667
CTSI-BEP20 CTSI BNB Smart Chain(BEP20) 77.5795 免費 66.31299735
CTSI-ERC20 CTSI Ethereum(ERC20) 77.5795 免費 66.31299735
CTXC-ERC20 CTXC Ethereum(ERC20) 82.0345 免費 66.18133686
CVC-ERC20 CVC Ethereum(ERC20) 126.1034 免費 113.7656428
CVP-BEP20 CVP BNB Smart Chain(BEP20) 32.9272 免費 30.99814011
CVP-ERC20 CVP Ethereum(ERC20) 32.9272 免費 30.99814011
CVX-ERC20 CVX Ethereum(ERC20) 3.7622 免費 2.941176471
DAI-BEP20 DAI BNB Smart Chain(BEP20) 10.0014 免費 10
DAI-ERC20 DAI Ethereum(ERC20) 10.0014 免費 10
DAR-BEP20 DAR BNB Smart Chain(BEP20) 123.0012 免費 98.53187506
DAR-ERC20 DAR Ethereum(ERC20) 123.0012 免費 98.53187506
DASH DASH Dash 0.3905 免費 0.1
DATA-BEP20 DATA BNB Smart Chain(BEP20) 423.1909 免費 417.5365344
DATA-ERC20 DATA Ethereum(ERC20) 423.1909 免費 417.5365344
DEGO-BEP20 DEGO BNB Smart Chain(BEP20) 7.622 免費 6.369426752
DEGO-ERC20 DEGO Ethereum(ERC20) 7.622 免費 6.369426752
DENT-ERC20 DENT Ethereum(ERC20) 16638.9351 免費 13458.9502
DEXE-BEP20 DEXE BNB Smart Chain(BEP20) 4.6751 免費 4.436950927
DEXE-ERC20 DEXE Ethereum(ERC20) 4.6751 免費 4.436950927
DF-BEP20 DF BNB Smart Chain(BEP20) 297.619 免費 261.0966057
DF-ERC20 DF Ethereum(ERC20) 297.619 免費 261.0966057
DIA-BEP20 DIA BNB Smart Chain(BEP20) 40.7332 免費 38.89537145
DIA-ERC20 DIA Ethereum(ERC20) 40.7332 免費 38.89537145
DODO-BEP20 DODO BNB Smart Chain(BEP20) 100.3009 免費 105.8201058
DODO-ERC20 DODO Ethereum(ERC20) 100.3009 免費 105.8201058
DOGE DOGE Dogecoin 168.6625 免費 1.5
DOGE-BEP20 DOGE BNB Smart Chain(BEP20) 168.6625 免費 140.1345291
DOT DOT Polkadot 2.6652 免費 1
DOT-BEP20 DOT BNB Smart Chain(BEP20) 2.6652 免費 1.923076923
DREP-BEP20 DREP BNB Smart Chain(BEP20) 38.0228 免費 34.0947835
DREP-ERC20 DREP Ethereum(ERC20) 38.0228 免費 34.0947835
DUSK-BEP20 DUSK BNB Smart Chain(BEP20) 91.4746 免費 76.07455306
DUSK-ERC20 DUSK Ethereum(ERC20) 91.4746 免費 76.07455306
DYDX-ERC20 DYDX Ethereum(ERC20) 5.4295 免費 3
EDU-BEP20 EDU BNB Smart Chain(BEP20) 24.0327 免費 16.92620176
EGLD-BEP20 EGLD BNB Smart Chain(BEP20) 0.4105 免費 0.29845401
ELF-BEP20 ELF BNB Smart Chain(BEP20) 29.8686 免費 34.3524562
ELF-ERC20 ELF Ethereum(ERC20) 29.8686 免費 34.3524562
ENJ-ERC20 ENJ Ethereum(ERC20) 62.0732 免費 20
ENS-ERC20 ENS Ethereum(ERC20) 1.4225 免費 0.2
EOS-BEP20 EOS BNB Smart Chain(BEP20) 18.2882 免費 13.41201717
EPX-BEP20 EPX BNB Smart Chain(BEP20) 55991.0414 免費 47438.33017
ERN-ERC20 ERN Ethereum(ERC20) 6.7935 免費 6.333122229
ETC ETC Ethereum Classic 0.6699 免費 0.4
ETC-BEP20 ETC BNB Smart Chain(BEP20) 0.6699 免費 0.536106792
ETH ETH Ethereum 0.0064 免費 0.003
ETH-BEP20 ETH BNB Smart Chain(BEP20) 0.0064 免費 0.00536584
ETHW-BEP20 ETHW BNB Smart Chain(BEP20) 8.0535 免費 5.60821042
FARM-ERC20 FARM Ethereum(ERC20) 0.4181 免費 0.41356493
FET-BEP20 FET BNB Smart Chain(BEP20) 47.2367 免費 45.14672686
FET-ERC20 FET Ethereum(ERC20) 47.2367 免費 45.14672686
FIL FIL Filecoin 3.1066 免費 2
FIL-BEP20 FIL BNB Smart Chain(BEP20) 3.1066 免費 2.242152466
FIL-ERC20 FIL Ethereum(ERC20) 3.1066 免費 2.242152466
FIRO-BEP20 FIRO BNB Smart Chain(BEP20) 6.825 免費 5.908419498
FIS-BEP20 FIS BNB Smart Chain(BEP20) 39.2619 免費 34.63803256
FIS-ERC20 FIS Ethereum(ERC20) 39.2619 免費 34.63803256
FLOKI-BEP20 FLOKI BNB Smart Chain(BEP20) 554631.1703 免費 427167.877
FLOKI-ERC20 FLOKI Ethereum(ERC20) 554631.1703 免費 427167.877
FLOW-BEP20 FLOW BNB Smart Chain(BEP20) 22.5734 免費 16.94915254
FLUX-BEP20 FLUX BNB Smart Chain(BEP20) 30.525 免費 24.30133657
FLUX-ERC20 FLUX Ethereum(ERC20) 30.525 免費 24.30133657
FOR-BEP20 FOR BNB Smart Chain(BEP20) 580.0464 免費 517.3305742
FOR-ERC20 FOR Ethereum(ERC20) 580.0464 免費 517.3305742
FORTH-ERC20 FORTH Ethereum(ERC20) 3.6887 免費 3.736920777
FRONT-BEP20 FRONT BNB Smart Chain(BEP20) 33.4896 免費 67.11409396
FRONT-ERC20 FRONT Ethereum(ERC20) 33.4896 免費 67.11409396
FTM FTM Fantom 54.1419 免費 20
FTM-BEP20 FTM BNB Smart Chain(BEP20) 54.1419 免費 39.38558488
FTM-ERC20 FTM Ethereum(ERC20) 54.1419 免費 39.38558488
FTT-ERC20 FTT Ethereum(ERC20) 9.5868 免費 7.222824124
FUN-ERC20 FUN Ethereum(ERC20) 2383.7902 免費 2281.021898
FXS-BEP20 FXS BNB Smart Chain(BEP20) 1.6992 免費 1.68208579
FXS-ERC20 FXS Ethereum(ERC20) 1.6992 免費 1.68208579
GALA-ERC20 GALA Ethereum(ERC20) 731.7966 免費 200
GAL-BEP20 GAL BNB Smart Chain(BEP20) 8.661 免費 7.91327055
GAL-ERC20 GAL Ethereum(ERC20) 8.661 免費 7.91327055
GFT-BEP20 GFT BNB Smart Chain(BEP20) 573.526 免費 706.7137809
GHST-ERC20 GHST Ethereum(ERC20) 12.9567 免費 10.47559187
GLM-ERC20 GLM Ethereum(ERC20) 55.7414 免費 49.09180167
GLMR-BEP20 GLMR BNB Smart Chain(BEP20) 55.1268 免費 41.42502071
GMT-BEP20 GMT BNB Smart Chain(BEP20) 68.5871 免費 47.21435316
GMT-ERC20 GMT Ethereum(ERC20) 68.5871 免費 20
GNO-ERC20 GNO Ethereum(ERC20) 0.1073 免費 0.088739019
GRT-ERC20 GRT Ethereum(ERC20) 122.0405 免費 85.4335754
GTC-ERC20 GTC Ethereum(ERC20) 11.2931 免費 9.50118765
HARD-BEP20 HARD BNB Smart Chain(BEP20) 90.5797 免費 81.16883117
HFT-BEP20 HFT BNB Smart Chain(BEP20) 36.2713 免費 29.01915264
HFT-ERC20 HFT Ethereum(ERC20) 36.2713 免費 29.01915264
HIFI-ERC20 HIFI Ethereum(ERC20) 17.0329 免費 31.54574132
HIGH-BEP20 HIGH BNB Smart Chain(BEP20) 8.8652 免費 8.79507476
HIGH-ERC20 HIGH Ethereum(ERC20) 8.8652 免費 8.79507476
HOOK-BEP20 HOOK BNB Smart Chain(BEP20) 13.3797 免費 9.97008973
HOT-ERC20 HOT Ethereum(ERC20) 8247.4227 免費 7803.355443
ID-BEP20 ID BNB Smart Chain(BEP20) 54.2182 免費 40.20585397
ID-ERC20 ID Ethereum(ERC20) 54.2182 免費 40.20585397
IDEX-BEP20 IDEX BNB Smart Chain(BEP20) 227.7904 免費 202.8397566
IDEX-ERC20 IDEX Ethereum(ERC20) 227.7904 免費 202.8397566
ILV-BEP20 ILV BNB Smart Chain(BEP20) 0.2537 免費 0.24801587
ILV-ERC20 ILV Ethereum(ERC20) 0.2537 免費 0.24801587
IMX-ERC20 IMX Ethereum(ERC20) 18.9394 免費 13.56116084
INJ-BEP20 INJ BNB Smart Chain(BEP20) 1.2822 免費 1.19061793
IOST-ERC20 IOST Ethereum(ERC20) 1397.624 免費 1110.00111
IOTA-BEP20 IOTA BNB Smart Chain(BEP20) 68.4932 免費 56.49717514
IOTX-BEP20 IOTX BNB Smart Chain(BEP20) 525.1825 免費 510.334269
IOTX-ERC20 IOTX Ethereum(ERC20) 525.1825 免費 510.334269
IQ-ERC20 IQ Ethereum(ERC20) 2127.6596 免費 1980.19802
JASMY-BEP20 JASMY BNB Smart Chain(BEP20) 3197.9533 免費 2602.13375
JASMY-ERC20 JASMY Ethereum(ERC20) 3197.9533 免費 2602.13375
JST-BEP20 JST BNB Smart Chain(BEP20) 439.1165 免費 427.9539522
JST-TRC20 JST TRON(TRC20) 439.1165 免費 427.9539522
JUV-BEP20 JUV BNB Smart Chain(BEP20) 5.2032 免費 4.351042075
KEY-ERC20 KEY Ethereum(ERC20) 1841.6206 免費 1833.516685
KMD-BEP20 KMD BNB Smart Chain(BEP20) 47.3485 免費 41.18616145
KNC-BEP20 KNC BNB Smart Chain(BEP20) 15.5739 免費 16.43385374
KNC-ERC20 KNC Ethereum(ERC20) 15.5739 免費 16.43385374
KP3R-ERC20 KP3R Ethereum(ERC20) 0.223 免費 0.180603215
KSM-BEP20 KSM BNB Smart Chain(BEP20) 0.5688 免費 0.42844901
LAZIO-BEP20 LAZIO BNB Smart Chain(BEP20) 6.0639 免費 4.802612621
LDO-ERC20 LDO Ethereum(ERC20) 6.236 免費 4.99151443
LEVER-ERC20 LEVER Ethereum(ERC20) 7324.9341 免費 8409.721638
LINA-BEP20 LINA BNB Smart Chain(BEP20) 1021.0333 免費 768.9941556
LINA-ERC20 LINA Ethereum(ERC20) 1021.0333 免費 768.9941556
LINK-BEP20 LINK BNB Smart Chain(BEP20) 1.3473 免費 1.247349383
LINK-ERC20 LINK Ethereum(ERC20) 1.3473 免費 1
LIT-BEP20 LIT BNB Smart Chain(BEP20) 14.8566 免費 13.72683596
LIT-ERC20 LIT Ethereum(ERC20) 14.8566 免費 13.72683596
LOKA-ERC20 LOKA Ethereum(ERC20) 53.8503 免費 41.40786749
LOOM-BEP20 LOOM BNB Smart Chain(BEP20) 28.6862 免費 213.0833156
LOOM-ERC20 LOOM Ethereum(ERC20) 28.6862 免費 213.0833156
LPT-ERC20 LPT Ethereum(ERC20) 1.7476 免費 2.43664717
LQTY-ERC20 LQTY Ethereum(ERC20) 6.352 免費 9.51384264
LRC-BEP20 LRC BNB Smart Chain(BEP20) 58.7199 免費 44.40497336
LRC-ERC20 LRC Ethereum(ERC20) 58.7199 免費 44.40497336
LTC LTC Litecoin 0.1625 免費 0.001
LTC-BEP20 LTC BNB Smart Chain(BEP20) 0.1625 免費 0.109950522
LTO-BEP20 LTO BNB Smart Chain(BEP20) 177.6199 免費 152.2070015
LTO-ERC20 LTO Ethereum(ERC20) 177.6199 免費 152.2070015
MANA-BEP20 MANA BNB Smart Chain(BEP20) 35.014 免費 25.92688618
MANA-ERC20 MANA Ethereum(ERC20) 35.014 免費 20
MASK-BEP20 MASK BNB Smart Chain(BEP20) 3.8906 免費 2.810804733
MASK-ERC20 MASK Ethereum(ERC20) 3.8906 免費 2
MATIC MATIC Polygon 19.4288 免費 4
MATIC-BEP20 MATIC BNB Smart Chain(BEP20) 19.4288 免費 13.90627173
MATIC-ERC20 MATIC Ethereum(ERC20) 19.4288 免費 13.90627173
MAV-ERC20 MAV Ethereum(ERC20) 44.964 免費 31.68567807
MBL-BEP20 MBL BNB Smart Chain(BEP20) 3118.179 免費 3236.245955
MBOX-BEP20 MBOX BNB Smart Chain(BEP20) 47.081 免費 35.63791875
MC-BEP20 MC BNB Smart Chain(BEP20) 30.2389 免費 51.70630817
MC-ERC20 MC Ethereum(ERC20) 30.2389 免費 51.70630817
MDT-BEP20 MDT BNB Smart Chain(BEP20) 241.1382 免費 196.5408805
MDT-ERC20 MDT Ethereum(ERC20) 241.1382 免費 196.5408805
MDX-BEP20 MDX BNB Smart Chain(BEP20) 190.4762 免費 152.2070015
MDX-ERC20 MDX Ethereum(ERC20) 190.4762 免費 152.2070015
MKR-BEP20 MKR BNB Smart Chain(BEP20) 0.007 免費 0.0095846
MKR-ERC20 MKR Ethereum(ERC20) 0.007 免費 0.0095846
MLN-ERC20 MLN Ethereum(ERC20) 0.668 免費 0.581057525
MTL-ERC20 MTL Ethereum(ERC20) 7.946 免費 7.45990302
MULTI-BEP20 MULTI BNB Smart Chain(BEP20) 4.9456 免費 5.45553737
NEAR NEAR NEAR Protocol 1 免費 2
NEAR-BEP20 NEAR BNB Smart Chain(BEP20) 10 免費 7.20980534
NEXO-ERC20 NEXO Ethereum(ERC20) 19.1571 免費 15.69365976
NFT-BEP20 NFT BNB Smart Chain(BEP20) 15508684.86 免費 31017369.73
NKN-ERC20 NKN Ethereum(ERC20) 122.3242 免費 105.2520787
NMR-ERC20 NMR Ethereum(ERC20) 0.8264 免費 0.747384155
NULS-BEP20 NULS BNB Smart Chain(BEP20) 57.4383 免費 48.40271055
OAX-BEP20 OAX BNB Smart Chain(BEP20) 65.8328 免費 61.42506143
OAX-ERC20 OAX Ethereum(ERC20) 65.8328 免費 61.42506143
OCEAN-BEP20 OCEAN BNB Smart Chain(BEP20) 33.9789 免費 27.61668048
OCEAN-ERC20 OCEAN Ethereum(ERC20) 33.9789 免費 27.61668048
OG-BEP20 OG BNB Smart Chain(BEP20) 2.4051 免費 2.45639892
OGN-BEP20 OGN BNB Smart Chain(BEP20) 84.7529 免費 89.12655971
OGN-ERC20 OGN Ethereum(ERC20) 84.7529 免費 89.12655971
OM-BEP20 OM BNB Smart Chain(BEP20) 538.503 免費 421.7629692
OM-ERC20 OM Ethereum(ERC20) 538.503 免費 421.7629692
OMG-ERC20 OMG Ethereum(ERC20) 1 免費 2
OOKI-ERC20 OOKI Ethereum(ERC20) 4446.4206 免費 3334.444815
ORN-BEP20 ORN BNB Smart Chain(BEP20) 20.5423 免費 15.45595054
ORN-ERC20 ORN Ethereum(ERC20) 20.5423 免費 15.45595054
OXT-ERC20 OXT Ethereum(ERC20) 160.9528 免費 188.1113619
PAXG-ERC20 PAXG Ethereum(ERC20) 0.0052 免費 0.005177565
PENDLE-BEP20 PENDLE BNB Smart Chain(BEP20) 15.6318 免費 13.63382279
PENDLE-ERC20 PENDLE Ethereum(ERC20) 15.6318 免費 13.63382279
PEOPLE-BEP20 PEOPLE BNB Smart Chain(BEP20) 1085.7763 免費 780.0312012
PEOPLE-ERC20 PEOPLE Ethereum(ERC20) 1085.7763 免費 20
PEPE-ERC20 PEPE Ethereum(ERC20) 1000000 免費 2000000
PERL-BEP20 PERL BNB Smart Chain(BEP20) 547.6451 免費 565.6108597
PERL-ERC20 PERL Ethereum(ERC20) 547.6451 免費 565.6108597
PERP-BEP20 PERP BNB Smart Chain(BEP20) 18.1785 免費 20.36991771
PERP-ERC20 PERP Ethereum(ERC20) 18.1785 免費 20.36991771
PHA-BEP20 PHA BNB Smart Chain(BEP20) 111.1482 免費 99.62143853
PHA-ERC20 PHA Ethereum(ERC20) 111.1482 免費 99.62143853
PHB-BEP20 PHB BNB Smart Chain(BEP20) 17.9533 免費 16.07200257
PLA-ERC20 PLA Ethereum(ERC20) 65.3595 免費 53.82131324
PNT-BEP20 PNT BNB Smart Chain(BEP20) 81.4996 免費 84.45945946
PNT-ERC20 PNT Ethereum(ERC20) 81.4996 免費 84.45945946
POLS-ERC20 POLS Ethereum(ERC20) 37.1058 免費 30.85467448
POND-BEP20 POND BNB Smart Chain(BEP20) 1199.3284 免費 1218.323587
POND-ERC20 POND Ethereum(ERC20) 1199.3284 免費 1218.323587
PORTO-BEP20 PORTO BNB Smart Chain(BEP20) 6.2708 免費 4.867364322
POWR-ERC20 POWR Ethereum(ERC20) 57.2738 免費 63.7755102
PROM-BEP20 PROM BNB Smart Chain(BEP20) 2.5181 免費 2.506077237
PROM-ERC20 PROM Ethereum(ERC20) 2.5181 免費 2.506077237
PROS-BEP20 PROS BNB Smart Chain(BEP20) 39.2157 免費 33.35557038
PROS-ERC20 PROS Ethereum(ERC20) 39.2157 免費 33.35557038
PSG-BEP20 PSG BNB Smart Chain(BEP20) 3.5204 免費 2.788544659
PUNDIX-ERC20 PUNDIX Ethereum(ERC20) 26.9651 免費 24.65361669
PYR-ERC20 PYR Ethereum(ERC20) 3.5391 免費 3.183902191
QI-BEP20 QI BNB Smart Chain(BEP20) 2032.5203 免費 1597.444089
QKC-BEP20 QKC BNB Smart Chain(BEP20) 1212.7092 免費 1044.495509
QKC-ERC20 QKC Ethereum(ERC20) 1212.7092 免費 1044.495509
QNT-ERC20 QNT Ethereum(ERC20) 0.1173 免費 0.0963874
QUICK-ERC20 QUICK Ethereum(ERC20) 239.3891 免費 201.560075
RAD-ERC20 RAD Ethereum(ERC20) 7.776 免費 6.202704379
RARE-ERC20 RARE Ethereum(ERC20) 186.0811 免費 128.2051282
RDNT-BEP20 RDNT BNB Smart Chain(BEP20) 46.0193 免費 31.24023743
REEF-BEP20 REEF BNB Smart Chain(BEP20) 7716.0494 免費 6013.229104
REEF-ERC20 REEF Ethereum(ERC20) 7716.0494 免費 6013.229104
REN-ERC20 REN Ethereum(ERC20) 225.7846 免費 151.8833536
REQ-ERC20 REQ Ethereum(ERC20) 136.4256 免費 130.7189542
RLC-ERC20 RLC Ethereum(ERC20) 10.1297 免費 8.34585211
RNDR-ERC20 RNDR Ethereum(ERC20) 5.7961 免費 5.49571334
RPL-ERC20 RPL Ethereum(ERC20) 0.5126 免費 0.32722513
RSR-ERC20 RSR Ethereum(ERC20) 5425.936 免費 4805.382028
SAND-BEP20 SAND BNB Smart Chain(BEP20) 34.5901 免費 23.3426704
SAND-ERC20 SAND Ethereum(ERC20) 34.5901 免費 20
SANTOS-BEP20 SANTOS BNB Smart Chain(BEP20) 3.8155 免費 3.27600328
SCRT-BEP20 SCRT BNB Smart Chain(BEP20) 41.0846 免費 28.64508737
SFP-BEP20 SFP BNB Smart Chain(BEP20) 16.3506 免費 23.304591
SFP-ERC20 SFP Ethereum(ERC20) 16.3506 免費 23.304591
SHIB-BEP20 SHIB BNB Smart Chain(BEP20) 641025.641 免費 1282051.282
SHIB-ERC20 SHIB Ethereum(ERC20) 100000 免費 200000
SKL-ERC20 SKL Ethereum(ERC20) 464.2526 免費 358.8087549
SLP-BEP20 SLP BNB Smart Chain(BEP20) 7342.1439 免費 6195.786865
SLP-ERC20 SLP Ethereum(ERC20) 7342.1439 免費 6195.786865
SNM-BEP20 SNM BNB Smart Chain(BEP20) 3448.2759 免費 30.5997552
SNM-ERC20 SNM Ethereum(ERC20) 3448.2759 免費 30.5997552
SNT-ERC20 SNT Ethereum(ERC20) 401.1231 免費 392.4646782
SNX-BEP20 SNX BNB Smart Chain(BEP20) 5.3496 免費 3.54358611
SNX-ERC20 SNX Ethereum(ERC20) 5.3496 免費 3.54358611
SOL SOL Solana 0.4566 免費 0.2
SOL-BEP20 SOL BNB Smart Chain(BEP20) 0.4566 免費 0.397265226
SPELL-ERC20 SPELL Ethereum(ERC20) 22675.737 免費 20959.96646
SRM-ERC20 SRM Ethereum(ERC20) 293.6858 免費 103.7882719
SSV-ERC20 SSV Ethereum(ERC20) 0.7485 免費 0.57012543
STG-BEP20 STG BNB Smart Chain(BEP20) 24.2542 免費 16.5645188
STG-ERC20 STG Ethereum(ERC20) 24.2542 免費 16.5645188
STMX-ERC20 STMX Ethereum(ERC20) 1515.6108 免費 1386.770212
STORJ-ERC20 STORJ Ethereum(ERC20) 24.6792 免費 33.15649867
STPT-ERC20 STPT Ethereum(ERC20) 137.5138 免費 211.9093028
SUN-BEP20 SUN BNB Smart Chain(BEP20) 1837.5597 免費 1712.328767
SUN-TRC20 SUN TRON(TRC20) 1837.5597 免費 1712.328767
SUPER-ERC20 SUPER Ethereum(ERC20) 136.3512 免費 96.88044953
SUSHI-ERC20 SUSHI Ethereum(ERC20) 5 免費 10
SYN-BEP20 SYN BNB Smart Chain(BEP20) 34.8918 免費 14.80823338
SYN-ERC20 SYN Ethereum(ERC20) 34.8918 免費 14.80823338
T-ERC20 T Ethereum(ERC20) 450.2476 免費 418.4100418
TKO-BEP20 TKO BNB Smart Chain(BEP20) 46.3822 免費 38.66976025
TLM-BEP20 TLM BNB Smart Chain(BEP20) 1054.8523 免費 901.7132552
TLM-ERC20 TLM Ethereum(ERC20) 1054.8523 免費 901.7132552
TOMO-ERC20 TOMO Ethereum(ERC20) 6.6516 免費 8.36190317
TORN-BEP20 TORN BNB Smart Chain(BEP20) 3.431 免費 2.864344638
TORN-ERC20 TORN Ethereum(ERC20) 3.431 免費 2.864344638
TRB-ERC20 TRB Ethereum(ERC20) 0.1724 免費 0.8583691
TROY-BEP20 TROY BNB Smart Chain(BEP20) 4440.4973 免費 3628.447025
TROY-ERC20 TROY Ethereum(ERC20) 4440.4973 免費 3628.447025
TRU-BEP20 TRU BNB Smart Chain(BEP20) 292.6544 免費 283.286119
TRU-ERC20 TRU Ethereum(ERC20) 292.6544 免費 283.286119
TRX TRX TRON 115.4068 免費 1
TRX-BEP20 TRX BNB Smart Chain(BEP20) 115.4068 免費 120.1201201
TRX-ERC20 TRX Ethereum(ERC20) 115.4068 免費 120.1201201
TUSD-BEP20 TUSD BNB Smart Chain(BEP20) 10.011 免費 10.0070049
TUSD-ERC20 TUSD Ethereum(ERC20) 10.011 免費 10.0070049
TUSD-TRC20 TUSD TRON(TRC20) 10.011 免費 10.0070049
TVK-ERC20 TVK Ethereum(ERC20) 504.7956 免費 398.7240829
TWT-BEP20 TWT BNB Smart Chain(BEP20) 9.1185 免費 11.38420555
UFT-BEP20 UFT BNB Smart Chain(BEP20) 41.6146 免費 37.05075954
UFT-ERC20 UFT Ethereum(ERC20) 41.6146 免費 37.05075954
UMA-ERC20 UMA Ethereum(ERC20) 7.6923 免費 6.1842919
UNFI-BEP20 UNFI BNB Smart Chain(BEP20) 1.5426 免費 3.07255532
UNFI-ERC20 UNFI Ethereum(ERC20) 1.5426 免費 3.07255532
UNI-BEP20 UNI BNB Smart Chain(BEP20) 2.4414 免費 1.677008217
UNI-ERC20 UNI Ethereum(ERC20) 2.4414 免費 2
USDC-ERC20 USDC Ethereum(ERC20) 10 免費 3
USDC-TRC20 USDC TRON(TRC20) 10 免費 3
USDP-BEP20 USDP BNB Smart Chain(BEP20) 10 免費 10.0010001
USDP-ERC20 USDP Ethereum(ERC20) 10 免費 10.0010001
免費
USDT-BEP20 USDT BNB Smart Chain(BEP20) 10 免費 3
USDT-ERC20 USDT Ethereum(ERC20) 10 免費 3
USDT-TRC20 USDT TRON(TRC20) 10 免費 3
UTK-ERC20 UTK Ethereum(ERC20) 189.0359 免費 152.6717557
VAI-BEP20 VAI BNB Smart Chain(BEP20) 199.1516 免費 116.6588894
VET-BEP20 VET BNB Smart Chain(BEP20) 607.1645 免費 537.3455132
VGX-ERC20 VGX Ethereum(ERC20) 83.5422 免費 62.97229219
VIB-ERC20 VIB Ethereum(ERC20) 223.914 免費 210.5706465
VIDT-BEP20 VIDT BNB Smart Chain(BEP20) 580.7201 免費 480.7692308
VIDT-ERC20 VIDT Ethereum(ERC20) 580.7201 免費 480.7692308
VITE-BEP20 VITE BNB Smart Chain(BEP20) 846.7401 免費 711.7437722
WAVES-BEP20 WAVES BNB Smart Chain(BEP20) 6.7797 免費 5.197505198
WAXP-ERC20 WAXP Ethereum(ERC20) 208.7683 免費 191.1680367
WIN-BEP20 WIN BNB Smart Chain(BEP20) 166500.1665 免費 139918.8471
WIN-TRC20 WIN TRON(TRC20) 166500.1665 免費 139918.8471
WLD-ERC20 WLD Ethereum(ERC20) 6.5104 免費 4.741583689
WNXM-ERC20 WNXM Ethereum(ERC20) 0.3414 免費 0.326081286
WOO-BEP20 WOO BNB Smart Chain(BEP20) 56.6412 免費 48.96919837
WOO-ERC20 WOO Ethereum(ERC20) 56.6412 免費 48.96919837
WRX-BEP20 WRX BNB Smart Chain(BEP20) 66.7111 免費 79.61783439
WRX-ERC20 WRX Ethereum(ERC20) 66.7111 免費 79.61783439
WTC-ERC20 WTC Ethereum(ERC20) 64.5161 免費 59.13660556
XEC-BEP20 XEC BNB Smart Chain(BEP20) 415110.0042 免費 338294.9932
XLM-BEP20 XLM BNB Smart Chain(BEP20) 94.2978 免費 61.15908702
XRP XRP Ripple 20.5271 免費 0.1
XRP-BEP20 XRP BNB Smart Chain(BEP20) 20.5271 免費 13.94272329
XRP-ERC20 XRP Ethereum(ERC20) 20.5271 免費 13.94272329
XTZ-BEP20 XTZ BNB Smart Chain(BEP20) 15.3069 免費 12.33654083
XVS-BEP20 XVS BNB Smart Chain(BEP20) 2.0161 免費 2.283105023
YFI-BEP20 YFI BNB Smart Chain(BEP20) 0.002 免費 0.001431434
YFI-ERC20 YFI Ethereum(ERC20) 0.002 免費 0.001
YFII-BEP20 YFII BNB Smart Chain(BEP20) 0.0202 免費 0.012943308
YFII-ERC20 YFII Ethereum(ERC20) 0.0202 免費 0.01
YGG-BEP20 YGG BNB Smart Chain(BEP20) 41.4079 免費 52.30125523
YGG-ERC20 YGG Ethereum(ERC20) 41.4079 免費 52.30125523
ZEC-BEP20 ZEC BNB Smart Chain(BEP20) 0.3978 免費 0.329272308
ZIL-BEP20 ZIL BNB Smart Chain(BEP20) 605.6935 免費 479.3863854
ZRX-ERC20 ZRX Ethereum(ERC20) 45.9137 免費 47.7326969

需注意:

 • 提幣手續費由相應主網決定,如遇網路擁堵等情況主網可能會調整手續費,您可以在提幣頁面查看即時費率,以提幣頁面顯示為準。
 • VIP等級提幣手續費率折扣。前往了解>
 • 額外提幣手續費。前往了解>
 • 提幣限額與審核規則,請前往提幣頁了解。

BTCC 提幣步驟請參考:

\開戶送 10 USDT!/

 

BTCC APP DOWNLOAD

下載Android版 下載iOS版
台灣用戶專享優惠活動(10,055 USDT 交易大禮包) <<<<

3、BTCC 交易手續費


BTCC 所提供的最主要服務為合約交易服務。

BTCC 提供兩種類型的期貨合約:「每日合約」和「永續合約」。對於每日期貨合約,目前僅支援比特幣(BTC)以太坊(ETH)

BTCC 的交易手續費不同於大多數交易所,BTCC 不區分 Taker 與 Maker,所有訂單都收取同樣的手續費率,並分別在開倉與平倉時收取,收取費用如下:

BTCC 設有 VIP 制度,入金的越多,就能享有交易手續費折扣,手續費最低為 0.01%。即使您在 BTCC中為 VIP0 用戶,現在您也可以從一開始就享受業界最低的交易費率(0.045%)。

 • 開戶時,VIP 等級為 VIP0,之後可以通過帳戶資金(存款金額)提升 VIP 等級。如果您滿足 VIP條件,請聯繫線上客服通知升級。
 • 升級 VIP 等級前,請先平倉所有倉位。
 • 帳戶資金以 USDT 計算。相當於所有幣種(BTC + ETH + XRP + USDT+ADA+USDC+LTC) 的總資產。

現在我們知道了手續費率後,小編來帶大家試算一次開平倉大概是怎麼收費的吧。

 • (開倉金額X交易手數X手續費率)+(平倉金額X交易手數X手續費率)= 手續費用

假設小編是 VIP0 的帳戶(手續費率0.045%),今天在 BTC/USDT 當日合約中於 30,000 時開倉 0.1 手,並在 31,000 時平倉 0.1 手,那總共的手續費則為:

 • (30,000X0.1X0.045%)+(31,000X0.1X0.045%)=1.88

因此這次的操作總共費用約為1.88 USDT,此筆手續費將從保證金中扣除。

\開戶送 10 USDT!/

 

4、BTCC 隔夜費用(部分產品)


隔夜費用只指每天台灣時間早上5~6點結算時會收的倉位隔夜費,但這個費用只會出現在「永續合約」的倉位上,當日合約當天結算不受影響。

* 資金費用百分比因貨幣而異。BTC、ETH、LTC、EOS、BCH等主要幣種的資金費%為0.20%,其他幣種為0.35%。

那麼,BTCC 隔夜費用又是如何計算的呢?

 • (開倉金額X交易手數X隔夜費率X隔夜天數)= 隔夜費用

假設小編是在BTC/USDT永續合約中於30,000時開倉0.1手,並在10天后平倉,那總共的隔夜費則為:

 • (30,000X0.1X0.2%X10)=60

因此這次的操作的隔夜費用約為60 USDT,此筆隔夜費將從保證金中扣除。

關於 BTCC 資金費用(隔夜費率)的相關說明:

BTCC不收取任何資金費用,資金費用由用戶之間收取。

 • 資金費用每8小時產生一次,分別是 09:00、17:00、01:00 (UTC+08:00),您只有在這三個資金時間戳時持有倉位,才需要支付或收取資金費用。
 • 為了更好的用戶體驗,我們將採用不暫停交易的方式進行計算,因此在資金費用收取和發放時間,可能存在統計延遲,例如,當交易者在 09:00:05 開倉或平倉,依然可能被徵收或支付資金費率,請留意您的交易時間。
 • 資金費用收取時,從用戶持倉倉位的固定保證金上扣除,至多扣除至用戶保證金率等於維持保證金率並多剩餘一定比例的金額,多餘部分不再收取。用戶所能收取的實際資金費用也取決於系統從對手方賬戶上扣除的總額。
 • 如果用戶的槓桿倍數比較高,系統將在個別結算點不收取資金費用。

詳細規則請查看:BTCC 資金費用說明

以上四種就是在BTCC種所會收取的費用啦,如果對於費率上還有不懂的地方,可以於BTCC中的線上客服或BTCC官方LINE中詢問,將會有專人為您解答!

\開戶送 10 USDT!/

 

BTCC APP DOWNLOAD

下載Android版 下載iOS版
台灣用戶專享優惠活動(10,055 USDT 交易大禮包) <<<<

5、BTCC 强平手續費


當用戶的倉位被強制平倉時,BTCC 會收取一定比例的保險清算手續費,存入保險基金儲備,並在交易記錄中標示為「保險清算」。

* 強制平倉費率用百分比因貨幣而異。BTCUSDT、BTCUSD、ETHUSDT、ETHUSD、DOGEUSDT的強制平倉費率為1%,其他所有產品的強制平倉費率為1.2%。

在 BTCC,您可以交易兩種類型的加密貨幣期貨:以 USDT 結算的 USDT 保證金期貨(U本位合約)和以加密貨幣結算的反向期貨(幣本位合約)。這兩種合約的手續費計算方式不同:

U本位合約的多空相同,則:

 • 強制平倉費用 = 強制平倉數量 * 強制平倉價格 * 強制平倉費率,以USDT收取

幣本位合約的多空相同,則:

 • 強制平倉費用 = 強制平倉數量 * 強制平倉費率,以該幣種收取

為了確保系統在連續強制平倉時能維持服務品質及市場穩定,保險基金可能會直接接管被強制平倉的倉位。因此,建議用戶嚴格控制倉位風險,以避免被強制平倉。

\開戶送 10 USDT!/

 

關於 BTCC 交易所


BTCC 成立於 2012 年,是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一,在全球有超過百萬的註冊用戶正在使用,面向 100+ 國家和地區提供交易服務。到目前,BTCC 未傳出任何安全問題,始終將用戶的資產安全放在第一位。而台灣是BTCC 的重要市場。相對其他交易所,BTCC 更重視在台灣市場的發展。

在 BTCC,您可以交易兩種類型的加密貨幣期貨:以 USDT 結算的 USDT 保證金期貨和以加密貨幣結算的反向期貨。目前,該交易所提供 200 多種幣種的永續期貨交易,包括 BTC、ETH、DOGE、XRP 和 SOL。

BTCC 允許任何人以最低 0.5 USDT 開始投資,也支持期貨合約的模擬交易,讓你快速上手。因此即使是新手投資者也可以快速適應比特幣期貨市場,10 – 150 倍的槓桿自由選擇,是投資者的進行加密貨幣投資的最佳平台。

與其他交易所不同的是,該交易所還獨創了股票(Apple、Meta、Microsoft、TSM等)、原物料、貴金屬(黃金白銀)合約,讓你可以在一個平台買到多個產品,實現資產的合理配置,也能免去需要另外開戶等繁瑣步驟。BTCC 手續費比 CFD 平台更低,出入金更便捷。

相對於其他交易所,BTCC 具有更高的市場深度與流動性,最高能承接 5000BTC,並且可以用最快的速度以最佳的價格成交。這意味著,即使在虛擬貨幣市場出現急劇上漲或暴跌時,您也可以立即進行下單操作。

對於台灣使用者來說,BTCC 網頁和 App 頁面都是全繁體的,因此使用起來十分方便。BTCC 有著24小時多語言客戶服務,如果您有什麼問題,可以立即聯繫客服進行處理。

關於 BTCC 更全面的介紹請看:

\開戶送 10 USDT!/

 


想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊,可以進入 BTCC 學院 及 資訊 頁面進行查看。

關於 BTCC 使用教學可參考:

……

👇BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金,再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金,贈金最高 10,055 USDT!趕快開始註冊吧!

更多優惠內容:關注 BTCC 活動中心

關於 BTCC

 • 安全性高,已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
 • 無資金費率
 • 200+ 種虛擬貨幣合約
 • 10到150倍靈活槓桿
 • 交易費低至 0.01%
 • 行業領先的市場流動性,交易深度大
 • 提供通證化代幣(貴金屬、美股、台股)
 • 24 小時線上真人客服
 • 每月提供大量福利活動

點擊註冊,即可開啟加密之旅

透過App StoreGoogle Play下載 BTCC APP

關注我們

APP支持掃碼下載

評論

加载更多

發表評論

您的電子信箱地址不會被公開。必填項目已標記為*

內容

名字

信箱

送出