Giới thiệu hợp đồng theo tuần BTCC

Hợp đồng hàng tuần USDT của BTCC là một sản phẩm hợp đồng ảo. Mỗi 1 lot hợp đồng là 1 đơn vị tiền điện tử (ví dụ: hợp đồng BTC/USDT, mỗi 1 lot hợp đồng là 1 BTC), các người đầu tư có thể thông qua lệnh mua vào hợp đồng để thu được lợi nhuận khi giá cả đồng tiền điện tử tăng, hoặc thông qua lệnh bán ra hợp đồng để thu được lợi nhuận khi giá cả đồng tiền điện tử giảm. Đòn bẩy của hợp đồng là 10x/20x/50x/100x.

Thời gian đến hạn: mỗi một hợp đồng hàng tuần có thời gian đến hạn thanh toán cố định, thời gian thanh toán là 05:00~07:00 (UTC + 8) mỗi chủ nhật, giao dịch sẽ được tạm dừng trong quá trình thanh toán.

Giá cả chỉ số: để đảm bảo tính công bằng trong giao dịch, BTCC sử dụng giá giao ngay của nhiều sàn giao dịch chính thống để tạo ra giá chỉ số BTCC, người dùng có thể giao dịch gần với giá chỉ số, BTCC đảm bảo rằng giá giao dịch sát gần với thị trường toàn cầu, không xảy ra sai lệch.

Tính toán lãi lỗ tức thời: lãi lỗ của tài khoản người dùng, chỉ cần tiến hành đóng vị thế, có thể chuyển lãi lỗ biến động tức thời thành lãi lỗ hiện thực, điều này giúp cải thiện tính linh hoạt sử dụng tiền vốn.

Hệ thống ký quỹ: để tránh ảnh hưởng đến tính lưu động của thị trường khi tiến hành thanh lý bắt buộc các vị thế lớn, BTCC thực thi chế độ ký quỹ phân cấp. Có nghĩa là, vị thế của người dùng càng lớn, tỷ lệ ký quỹ yêu cầu càng cao, đòn bẩy mà người dùng có thể chọn sẽ càng thấp.

Thanh lý bắt buộc: khi số vốn còn lại của người dùng (giá trị tài sản của sản phẩm nắm giữ) thấp hơn điểm thanh lý bắt buộc, sẽ chấp hành thanh lý bắt buộc.

Ưu điểm của hợp đồng theo tuần BTCC:

Có hỗ trợ BTC, ETH, LTC, BCH, EOS

Cung cấp đòn bẩy 10x, 20x, 50x, 100x

Mỗi sáng chủ nhật 05:00~07:00 (UTC+8) tiến hành thanh toán

BTC/USDTChi tiết
Đơn vị hợp đồng1 BTC / lot
Đơn vị tiền tệ thanh toánUSDT
Trích dẫn vị trí thập phân2
Các lot trong một giao dịch0.01 lots to 10.00 lots
Chênh lệch các lot0.01 lots
Đòn bẩy10x/ 20x /50x /100x
Thời gian hết hạn giải quyếtTừ 05:00 đến 07:00 mỗi chủ nhật  (UTC + 8)
Giờ giao dịch7 * 24 ngoại trừ thời gian giải quyết
Loại hợp đồngHằng tuần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *