Tặng 2000USDT khi nạp

Thời gian: ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 23:59:59

Thời hạn tiền thưởng: đăng ký thành công đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 23:59:59

Đối tượng tham gia: khách hàng mới


Phương thức đăng ký: liên hệ dịch vụ khách hàng trực tuyến


Nội dung: 

Khách hàng có lần nạp đầu tiên > 500USDT, liên hệ ngay với dịch vụ khách hàng trực tuyến đăng ký tham gia, cao nhất có thể nhận tiền thưởng lên đến 2000 USDT;

Sau khi đăng ký tham gia thành công, với mỗi giao dịch 1 lot thì sẽ nhận được 1USDT; nếu đạt đến ngưỡng tiền thưởng thì có thể rút toàn bộ bao gồm lợi nhuận và tiền thưởng.


 

Chú thích: 

1、Sau khi nạp thành công, tiền thưởng sẽ được gửi đến tài khoản quý khách trong vòng 1 đến 2 ngày làm việc.Toàn bộ tiền thưởng đều có thể dùng để giao dịch.

2、Chỉ tính số lot đóng vị thế 


 Ví dụ: 

 Vào ngày 1 tháng 11, ở lần nạp đầu tiên tiểu Minh đã nạp 5000 USDT vào BTCC. Số tiền thực tế đến tài khoản là 6000 USDT và đều có thể giao dịch. Trước ngày 31 tháng 12, tiểu Minh đã hoàn tất BTC hợp đồng vĩnh viễn 200 lot, BTC theo tuần 300 lot, BTC theo ngày 200 lot. Vậy thì số tiền thưởng có thể rút là 200 * 1 + 300 * 1 +200 * 1 = 700 USDT.


Chú ý: 

1、Khách hàng có lần nạp đầu tiên hợp lệ cần phải đăng ký chương trình trong vòng 7 ngày (bao gồm cả ngày nạp tiền). Nếu khách hàng không liên hệ DVKH đăng ký hoặc quá thời hạn được phép đăng ký sẽ được coi như tự động bỏ quyền tham gia;

2、Sản phẩm giao dịch hợp lệ là BTCUSDT hợp đồng vĩnh viễn, BTCUSDT hợp đồng theo tuần, BTCUSDT hợp đồng theo ngày. Những sản phẩm khác không được tính số lot;

3、Trong thời gian chương trình diễn ra, nếu quý khách yêu cầu rút tiền thì sẽ được coi như từ bỏ tư cách tham gia chương trình. Quý khách cần phải liên hệ DVKH để thanh toán phần tiền thưởng và phần không được rút tiền sẽ bị thu hồi. Quý khách vui lòng tự lưu ý sau khi tiền thưởng bị thu hồi tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng nếu ký quỹ không đủ dẫn đến thanh lý;

4、Nếu quý khách đã giao dịch đạt yêu cầu thì hãy chủ động liên hệ DVKH để ngừng tham gia chương trình và có thể rút tiền;

5、Thời gian thanh toán của tiền thưởng là mỗi ngày 05:00 sáng, nếu quý khách đã đăng ký ngừng tham gia chương trình thì sẽ được duyệt vào ngày làm việc tiếp theo; nếu như quý khách muốn rút tiền trước khi chương trình kết thúc thì tiền thưởng không hợp lệ sẽ bị thu hồi;

6、Nếu phát hiện khách hàng có hành vi vi phạm luật lệ thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia ngay lập tức.

7、BTCC có quyền thông báo và giải thích cuối cùng, đồng thời có quyền dừng chương trình bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức