Mỗi khách hàng 1000USDT

Nếu tình hình thị trường không như ý muốn

Khách hàng có thể tìm đến BTCC vay không lãi để tăng cao cơ hội thu về lợi nhuận

Phần lợi nhuận đều được rút


Đối tượng tham gia: mọi khách hàng mới trên toàn cầu 

Thời gian đăng ký: 01/07/2020 đến 31/07/2020 (UTC+8)

Cách đăng ký: liên hệ với DVKH 24/7 để đăng ký báo danh

Thời hạn của số tiền được vay: sau khi đăng ký thành công đến 31/08/2020 (UTC +8)

Thời gian thu hồi: chương trình kết thúc hoặc khi rút tiền 


Nội dung chương trình: 

Những khách hàng mới sẽ được tham gia sau khi thực hiện lần nạp đầu tiên >= 200 USDT và sẽ nhận được khoản vay không lãi USDT tương ứng!


Chi tiết vay không lãi 

Lần nạp đầu tiên (USDT)

Nhận được (USDT)

200

20

500

50

1000

100

2000

200

5000

500

10000

1000


Chú ý: 

1. Trong thời gian chương trình diễn ra, quý khách hàng phù hợp những yêu cầu trên thì vui lòng liên hệ DVKH để đăng ký mới được xem là báo danh thành công;

2. Khoản vay không lãi trong thời hạn chương trình diễn ra có thể dùng để giao dịch, không được rút tiền; phần lợi nhuận thuộc về khách hàng, có thể tiếp tục giao dịch hoặc rút tiền; 

3. Thời gian thu hồi khoản cho vay không lãi là 01/09/2020 (UTC+8), phần lợi nhuận của khoản vay là thuộc về khách hàng nên sẽ không bị thu hồi hay bất kỳ ảnh hưởng nào; 

4. Trong thời gian khoản vay có hiệu lực, nếu cần rút tiền, thì sẽ được xem như là kết thúc chương trình sớm, cần phải liên hệ DVKH để thu hồi khoản vay và có thể rút tiền;

5. Khi thu hồi, nếu tài sản của quý khách không đủ khoản vay ban đầu thì không cần bù tiền; 

6. Đăng ký thu hồi trong những ngày làm việc (thứ hai đến thứ sáu, từ 09:00 đến 18:00 UTC+8) thì sẽ được duyệt trong ngày và có thể rút tiền. Nếu đăng ký ngoài giờ làm việc thì cần đợi đến ngày làm việc tiếp theo mới có thể duyệt và thu hồi khoản vay; 

7. BTCC có quyền giải thích cuối cùng, nếu phát hiện những trường hợp tham gia không lành mạnh và vi phạm quy tắc thì sẽ bị hủy tư cách tham gia.


Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức