Bảo hiểm giao dịch BTCC với mỗi khách hàng 1000USDT

Để kỷ niệm 9 năm thành lập BTCC, chúng tôi ra mắt chương trình tiền bảo hiểm hoàn trả khi giao dịch hợp đồng  BTCC với ưu đãi cực lớn! 

Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có thể nhận được tiền bảo hiểm hoàn trả tương ứng khi xuất hiện lỗ trong lúc giao dịch trước ngày 30 tháng 7. Chi tiết nội dung như sau: 


Đối tượng tham gia: khách hàng mới trên toàn quốc

Thời gian đăng ký: 16/06/2020 - 30/06/2020

Phương thức đăng ký: đăng ký thông qua DVKH 

Thời gian được nhận tiền bảo hiểm hoàn trả: từ ngày đăng ký thành công - 30/07/2020


Chi tiết tiền bảo hiểm:

Số tiền nạp
lần đầu tiên (USDT)

Tỷ lệ đối với
khoản nạp 

Tiền bảo hiểm hoàn trả
tối đa (USDT)

200

5%

20

500

6%

50

1000

7%

100

2000

8%

200

5000

9%

500

10000

10%

1000


Nội dung chương trình:

1. Đối với khách hàng chưa có lần nạp đầu tiên, trong thời gian chương trình diễn ra có thể liên hệ với DVKH bất cứ lúc nào để đăng ký tham gia; 

2. Tiền bảo hiểm hoàn trả và tỷ lệ sẽ dựa trên số tiền lần nạp đầu tiên của quý khách, mỗi khách hàng giới hạn 1000USDT. 

3. Mỗi tuần thứ ba sẽ thanh toán tiền bảo hiểm của tuần trước, mỗi lần hoàn trả cho khách hàng sẽ đăng thông báo, quý khách vui lòng luôn theo dõi thông báo nên biết tin tức mới nhất; 

4. Công thức tính tiền bảo hiểm hoàn trả =  lỗ ròng của tuần trước * tỷ lệ bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hoàn trả không được vượt quá tối đa (với lỗ ròng là khoản lợi nhuận trừ đi khoản lỗ).

Ví dụ: 

Số tiền lần đầu nạp của tiểu Minh là 2000USDT, vậy sẽ nhận được tỷ lệ bảo hiểm là 8% và tiền bảo hiểm tối đa là 200USDT. Số lỗ ròng của tiểu Minh vào thứ ba là 500USDT; vậy thì sẽ nhận được tiền bảo hiểm hoàn trả là 500USDT * 8% = 40USDT. Trong thời gian tham gia chương trình (trước 30/7), mỗi tuần tiểu Minh đều có thể nhận được tiền bảo hiểm hoàn trả cho đến khi đạt đến tối đa là 200USDT. 


Những điều cần lưu ý: 

1. Mỗi khách chỉ có duy nhất một cơ hội tham gia;
2. Đối với những khách hàng tham gia có hành vi không lành mạnh hoặc vi phạm đến quy tắc luật lệ chương trình thì tài khoản sẽ bị liệt vào tài khoản có lệnh cấm; 

3. Chương trình ưu đãi này là nhằm để BTCC tìm hiểu thị trường và nhu cầu của khách hàng; tiền thưởng là phúc lợi và tặng miễn phí cho khách hàng, công ty không thu bất kỳ tiền bảo hiểm đối với khách hàng; 

4. Chương trình ưu đãi này không bao gồm tính chất tài chính hoặc bồi thường;
5. BTCC có quyền giải thích cuối cùng đối với chương trình ưu đãi này.Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức