【Phúc lợi】Miễn phí tặng 5 USDT ! (đang thực hiện)

BTCC chuẩn bị cho tất cả khách hàng 500,000 USDT và vẫn đang tiếp tục tặng!

Chỉ cần khách hàng của BTCC hoàn tất thông tin cá nhân đều có thể nhận được 5 USDT. Chi tiết như sau:


Đối tượng: tất cả khách hàng của BTCC

Thời hạn: lâu dài (cho đến khi tặng hết 500,000 USDT)

Quy tắc:

1. Khách hàng cần phải hoàn thành thông tin cá nhân trước, chỉ cần: họ tên, số CMND, mail

2. 5 USDT sẽ được chuyển vào tài khoản khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc;

3. 5 USDT có thể giao dịch, sau khi hoàn tất lần nạp đầu tiên thì có thể rút tiền;

4. Nếu khách hàng trong 10 ngày không nạp tiền thì 5 USDT sẽ bị thu hồi.


Chú ý:

1. Đăng ký với IP giống nhau thì chỉ có lần đầu đăng ký mới có thể nhận tiền thưởng;

2. Nếu trong 10 ngày không nạp tiền thì sẽ bị thu hồi;

3. BTCC có quyền giải thích cuối cùng đối với chương trình này, nếu phát hiện thành phần có dầu hiệu lợi dụng để rút tiền thưởng hoặc những hành vi liên quan thì sẽ hủy bỏ tư cách tham gia của người dùng đó.
Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức