Chính sách bảo mật

1. Mục đích của chính sách quyền riêng tư 

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của BTCC dựa trên các Điều Khoản Dữ liệu Cá nhân (Riêng Tư) để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khi BTCC sử dụng thông tin khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất, chúng tôi luôn chú ý việc sử dụng dữ liệu khách hàng, BTCC sẽ đảm bảo rằng nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, các quy định an ninh và bảo mật của pháp luật. Khách hàng có thể cung cấp những thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào như họ tên, địa chỉ, tài chính cá nhân, hoặc những thông tin cá nhân nhằm để duy trì hoạt động kinh doanh của BTCC và khách hàng (tất cả những thông tin này sẽ được gọi là "dữ liệu" theo chính sách này). Các điểu khoản về quyền riêng tư của BTCC sẽ được cập nhật theo thời gian dựa trên các cải tiến pháp lý và nâng cấp công nghệ, những thay đổi trong hoạt động và trong thực tiễn của chúng tôi sẽ được luôn đảm bảo rằng luôn thích hợp với xu hướng thị trường. Vui lòng luôn cập nhật trang mạng BTCC chúng tôi để nhận được những thông tin mới nhất. 

2. Sự đồng ý của khách hàng

Để đảm bảo rằng khách hàng hoàn toàn tin tưởng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của BTCC, khách hàng phải đọc kĩ và hiểu chi tiết từng mục trong chính sách bảo mật. Đặc biệt, khi khách hàng đăng nhập vào trang web BTCC, cho dù khách hàng có đăng ký trên trang mạng này hay không thì khách hàng đối với BTCC sẽ luôn chấp nhận, đồng ý, hứa hẹn và xác nhận:  

I. Khách hàng đồng ý tự nguyện tiết lộ dữ liệu cá nhân cho BTCC;

II. Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và hạn chế của chính sách quyền riêng tư;

III. Khách hàng đồng ý rằng BTCC được thu nhập thông tin của khách hàng thông qua trang mạng mà khách hàng đăng nhập, đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ phục vụ do BTCC cung cấp; khách hàng đồng ý với bất kỳ thay đổi trong chính sách bảo mật của BTCC;

IV. Khách hàng đồng ý rằng các chi nhánh, công ty con và nhân viên của BTCC sẽ liên hệ với khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng có thể quan tâm (trừ khi khách hàng cho biết rằng không muốn nhận bất kỳ liên hệ gì liên quan đến những điểm nêu trên).

3. Thông tin được thu nhập

 I. Khi khách hàng sử dụng trang web này, khách hàng đồng ý rằng BTCC sẽ bắt đầu sử dụng cookie để theo dõi mọi hành động của khách hàng, đồng thời thu thập và ghi nhớ tất cả thông tin mà khách hàng để lại, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của khách hàng, vị trí địa lý và thông tin khác.

 II. Nếu khách hàng đồng ý sử dụng những dịch vụ do trang web BTCC cung cấp thì khách hàng cần phải điền và cung cấp hai loại thông tin dưới đây: 

   A. Thông tin nhận dạng. Thông tin này có thể giúp BTCC xác minh rằng khách hàng đủ điều kiện đăng ký tài khoản tại trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin như là họ tên, địa chỉ thường trú, hộp thư điện tử, các chứng thư do Quốc gia của khách hàng hoặc chính phủ cấp cho có các số liệu liên quan có thể giúp BTCC xác minh danh tính của khách hàng (trong chính sách này sẽ được gọi chung là "thông tin nhận dạng").

   B. Thông tin dịch vụ. Thông tin này giúp cho BTCC liên hệ và thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại liên lạc, số fax, địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ gửi thư và thông tin thẻ ghi nợ của khách hàng và / hoặc thông tin tài khoản khác (trong chính sách này sẽ được gọi là "thông tin dịch vụ")

 III. Khi khách hàng sử dụng trang web của BTCC hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp kèm theo; BTCC có thể sẽ vì cải thiện nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên trang web này, dịch vụ đi kèm và sự bảo mật, dựa theo tòa án hoặc áp dụng luật pháp quy định hoặc là những lệnh do cơ quan chính phủ khác có thẩm quyền, sẽ thu nhập thêm những thông tin cần thiết thông qua địa chỉ hộp thư được hiển thị trên trang web BTCC hoặc là những phương thức được BTCC công nhận hợp pháp.

Nếu khách hàng truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba nào từ trên trang web này hoặc bất kỳ liên kết nào với bên hợp tác thứ ba, khách hàng sẽ đồng ý và tuân thủ chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập của trang mạng thứ ba đó.

BTCC không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang mạng thứ ba hoặc các đối tác này. 

4. Nếu BTCC giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng, khách hàng đồng ý rằng BTCC (tuân thủ các quy định của Điều khoản này) có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích sau:

I. Các dữ liệu cá nhân được thu thập bởi BTCC chỉ được sử dụng bởi BTCCcho hoạt động kinh doanh và các hoạt động liên quan khác.

II. BTCC cố gắng đảm bảo rằng trang web này là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp và sử dụng cộng cụ bảo vệ khác, chẳng hạn như: tường lửa, hệ thống xác nhận (mật khẩu và số CMND) và các cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống trang web và truy cập dữ liệu.

III. BTCC sẽ lưu trữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng để ngăn chặn bị người khác sử dụng trái phép, nhân viên của mình sẽ tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cho người chưa được cấp quyền.

IV. Khách hàng có thể thường xuyên truy cập và thay đổi dữ liệu cá nhân do BTCC nắm giữ.

V. Khách hàng đồng ý rằng BTCC sẽ tiết lộ tất cả thông tin khách hàng (và các thông tin khác) cho cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ khác theo quy định của tất cả pháp luật hoặc cơ quan quản lý.

VI. BTCC có thể thiết lập và truy cập Cookie BTCC trên máy tính của khách hàng để hỗ trợ BTCC phân tích hiệu quả của chiến lược marketing. BTCC và nhân viên của mình có thể sử dụng cookies trên các sản phẩm và dịch vụ để theo dõi hành vi truy cập trang web BTCC, dữ liệu mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ được ẩn danh và không định danh cá nhân.


Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức