Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn

Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT
Sản phẩm giao dịchBitcoin(BTC/USDT)
Đơn vị hợp đồng1BTC/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân2 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất0.01lot
Số lần đòn bẩy10 lần20 lần50 lần100 lần
Ký quỹ ban đầu750USDT/lot375USDT/lot150USDT/lot75USDT/lot
Hạn mức số lot20lot20lot10lot4lot
Hạn mức số lot trong một vị thế5lot5lot5lot2lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn ETH/USDT
Sản phẩm giao dịchEthereum (ETH/USDT)
Đơn vị hợp đồng1ETH/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân2 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1lot
Số lần đòn bẩy10 lần20 lần50 lần100 lần
Ký quỹ ban đầu18USDT/lot9USDT/lot3.6USDT/lot1.8USDT/lot
Hạn mức số lot1000lot1000lot500lot200lot
Hạn mức số lot trong một vị thế200lot200lot200lot100lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn LTC/USDT
Sản phẩm giao dịchLitecoin (LTC/USDT)
Đơn vị hợp đồng1LTC/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân2 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1lot
Số lần đòn bẩy10 lần20 lần50 lần100 lần
Ký quỹ ban đầu5USDT/lot2.5USDT/lot1USDT/lot0.5USDT/lot
Hạn mức số lot2500lot2500lot1200lot600lot
Hạn mức số lot trong một vị thế600lot600lot600lot300lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn BCH/USDT
Sản phẩm giao dịchBitcoin Cash (BCH/USDT)
Đơn vị hợp đồng1BCH/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân2 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1lot
Số lần đòn bẩy10 lần20 lần50 lần
Ký quỹ ban đầu27.5USDT/lot13.75USDT/lot5.5USDT/lot
Hạn mức số lot600lot600lot300lot
Hạn mức số lot trong một vị thế150lot150lot150lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn EOS/USDT
Sản phẩm giao dịchEOS (EOS/USDT)
Đơn vị hợp đồng100EOS/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân4 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất100 lot
Số lần đòn bẩy10 lần20 lần50 lần
Ký quỹ ban đầu0.3USDT/1lot0.15USDT/1lot0.06USDT/1lot
Hạn mức số lot40000lot40000lot20000lot
Hạn mức số lot trong một vị thế10000lot10000lot10000lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn XRP/USDT
Sản phẩm giao dịchRipple (XRP/USDT)
Đơn vị hợp đồng1XRP/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân5 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất100lot
Số lần đòn bẩy20 lần
Ký quỹ ban đầu1USDT/100lot
Hạn mức số lot300000lot
Hạn mức số lot trong một vị thế100000lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn XLM/USDT
Sản phẩm giao dịchLumen (XLM/USDT)
Đơn vị hợp đồng1XLM/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân6 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1000lot
Số lần đòn bẩy20 lần
Ký quỹ ban đầu0.003USDT/1000lot
Hạn mức số lot1000000lot
Hạn mức số lot trong một vị thế300000lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn ADA/USDT
Sản phẩm giao dịchCardano (ADA/USDT)
Đơn vị hợp đồng1ADA/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân6 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1000 lot
Số lần đòn bẩy20 lần
Ký quỹ ban đầu2USDT/1000lot
Hạn mức số lot2000000lot
Hạn mức số lot trong một vị thế500000lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Chi tiết hợp đồng vĩnh viễn DASH/USDT
Sản phẩm giao dịchDash (DASH/USDT)
Đơn vị hợp đồng1DASH/lot
Đơn vị tiền tệUSDT
Báo giá số thập phân3 đơn vị
Số lot giao dịch ít nhất1 lần
Số lần đòn bẩy20 lần
Ký quỹ ban đầu3.5USDT/lot
Hạn mức số lot1000lot
Hạn mức số lot trong một vị thế300lot
Thời gian giao dịch24 giờ * 365 ngày
Mức thanh lý bắt buộc30%


Đăng ký ngay lập tức để có thể trải nghiệm ngay giao dịch!

Đăng ký ngay lập tức