HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 10 NĂM CỦA BTCC

2021-06-30

1、Đối tượng tham gia: Tất cả người dùng BTCC


2、Thời gian hoạt động: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021


3、Nội dung hoạt động: Người dùng nạp tiền, đổi tiền, giao dịch là có thể tích lũy để nhận thưởng 【610 USDT】

 

Nạp USDT, BTC, ETH ——200 USDT


Chuyển đổi——200 USDT


Mở hợp đồng giao dịch——200 USDT


Tích lũy hợp đồng giao dịch 3 ngày——10 USDT

 

Giới hạn thưởng tích lũy: 610 USDT


Cách đăng ký: Nhấp vào tôi để đăng ký

 

Điều khoản chi tiết:
1.Tiền thưởng có thể rút và giao dịch;
2.Mỗi lần nạp 200 USDT (không bao gồm nạp tiền VND), 0.005 BTC, 0.1 ETH sẽ nhận 1 USDT, giới hạn tích lũy 200 USDT;
3.Chuyển đổi tiền tệ: Dùng ETH, BTC đổi thành USDT thì mỗi 200 USDT sẽ nhận được 1 USDT, giới hạn tích lũy 200 USDT;
4. Mở giao dịch: Mỗi một lần mở vị thế, sẽ nhận 1 USDT, giới hạn tích lũy 200 USDT;
5. Giao dịch tích lũy: Trong thời gian hoạt động, giao dịch tích lũy 3 ngày nhận 10 USDT, chỉ được 1 lần;*Giới hạn mức thưởng tích lũy của cá nhân là [610 USDT]
6. Tiền thưởng nói trên không đủ 1 USDT sẽ phát cho người dùng theo tình hình thực tế, tiền thưởng ít nhất là 0.01 USDT;
7. Phần thưởng sẽ phát vào mỗi thứ 3 và thứ 6, vào ngày lễ thì sẽ dời lại vào ngày làm việc tiếp theo;
8、Những hành vi dùng nhiều tài khoản đăng ký hoặc có ý đồ xấu để trục lợi phần thưởng sẽ bị niêm phong hết tất cả các tài khoản liên quan. 
*Việc sử dụng tiền thưởng từ các chương trình khuyến mãi khác để tham gia chương trình này với tần suất cao nhằm cố ý nhận tiền thưởng thêm là vi phạm quy định, quý khách sẽ bị tước tư cách tham gia và không được nhận tiền thưởng!