BTCC thông báo hệ thống bảo trì

2020-07-08

Kính gửi quý khách hàng BTCC:  

Để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của người dùng một cách toàn diện, BTCC sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 8 tháng 7 năm 2020 (UTC+8), nội dung chi tiết phạm vi ảnh hưởng là:   

 

1. Thời gian nâng cấp: ngày 08 tháng 07 (hôm nay) vào lúc 14:00~15:00 (UTC+8)

2. Phạm vi ảnh hưởng: APP, trang mạng chính thức khi đăng ký, đăng nhập, nạp và rút tiền. Giao dịch không bị ảnh hưởng.

 

Vì ảnh hưởng đến nạp và rút tiền nên nếu quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng hãy nạp đủ ký quỹ để không ảnh hưởng đến giao dịch của quý khách; đồng thời tránh việc trong thời gian nâng cấp hệ thống không được rút và nạp tiền. Nếu tình hình thị trường có biến động và nếu có hủy nâng cấp hệ thống thì sẽ ra thông báo. Xin cảm ơn! 

 

Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng đối với BTCC! 

 

Cộng đồng chính thức: 

Twitter:https://twitter.com/YourBTCC

Trang đăng ký tài khoản: https://trade.btcc.com/vi-VN/register

Telegram: https://t.me/youtbtcc

Hoan nghênh quý khách liên hệ DVKH 24/7 thông qua trang mạng chính thức hoặc APP. 

 

BTCC  Ngày 8 tháng 7 năm 2020