Thay đổi thời gian rút tiền vào ngày 25 tháng 6

2020-06-23

Kính gửi quý khách hàng BTCC:

Vì để cho khách hàng có trải nghiệm tốt hơn khi rút tiền và nâng cao chất lượng phục vụ, 

BTCC sẽ nâng cấp và bảo trì chức năng rút tiền vào ngày 25 tháng 06 năm 2020, trong thời gian này sẽ ảnh hưởng đến việc rút tiền của quý khách.


Nội dung chi tiết ảnh hưởng như sau: 

Thời gian được rút tiền: ngày 25 tháng 06 năm 2020 9:00am-5:30pm (UTC+8) Chỉ ảnh hưởng vào ngày 25 tháng 06, ngày 26 tháng 06 trở lại bình thường. Xin cảm ơn.


Nếu có bất kỳ vấn đề vui lòng liên hệ DVKH thông qua APP hoặc trang mạng chính thức.


BTCC

Ngày 23 tháng 06 năm 2020