【Chương trình giới hạn】Gói quà dành cho khách hàng mới 500 USDT

2020-04-15

    


Trong thời gian 01/04/2020 đến 31/05/2020, khách hàng mới nếu trong lần nạp đầu tiên ≥ 200 USDT, vui lòng liên hệ ngay dịch vụ khách hàng để đăng ký tham gia, cao nhất có thể nhận ngay 500 USDT!

Thời gian đăng ký:
00:00:00 ngày 01/05/2020  đến 23:59:59 31/05/2020

Thời hạn tiền thưởng:
Sau khi đăng ký thành công đến 23:59:59 ngày 30/06/2020

Điều kiện tham gia:
Trong thời hạn chương trình và khách hàng mới trong lần nạp tiền đầu tiên đạt đến 200 USDT.


Nội dung chương trình:

     a. Trong thời gian chương trình nếu có nạp tiền và đủ điều kiện tham gia, xin vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng trực tuyến để đăng ký mới có thể tham gia chương trình;

     b. Tiền thưởng chỉ có thể giao dịch trong thời hạn, không được rút khoản;

     c. Sử dụng tiền thưởng giao dịch có phát sinh lợi nhuận thì đều thuộc sở hữu của khách hàng, lợi nhuận có thể tiếp tục giao dịch hoặc rút tiền

     d. Tiền thưởng sẽ được hồi thu vào ngày  01/07/2020, quý khách thông qua tiền thưởng có được lợi nhuận sẽ không bị ảnh hưởng

     e. Trong thời hạn tiền thưởng có hiệu lực, nếu cần rút tiền thì sẽ bị mặc định là từ bỏ tiền thưởng, cần phải liên hệ trước với dịch vụ khách hàng để thu hồi lại tiền thưởng trước thì mới có thể rút tiền bình thường;

     f. BTCC có quyền giải thích cuối cùng đối với chương trình này, nếu phát hiện thành phần có dầu hiệu lợi dụng để rút tiền thưởng hoặc những hành vi liên quan thì sẽ hủy bỏ tư cách tham gia của người dùng đó.