Tuyên bố từ chối trách nhiệm của BTCC

2020-04-09

1. Sự cố Internet
Hoạt động của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của BTCC. BTCC không thể kiểm soát việc tiếp nhận, định tuyến tín hiệu qua Internet, cấu hình thiết bị điện tử của người dùng và độ tin cậy của kết nối.. BTCC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi sự cố liên lạc, lỗi hoặc chậm trễ trong giao dịch trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bất kỳ tổn thất nào gây ra do sự gián đoạn của nền tảng giao dịch, bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc dữ liệu không chính xác.

 
2. Rủi ro thị trường và giao dịch trực tuyến
BTCC sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư định hướng nào cho bất kỳ người dùng nào. Giao dịch tài sản kỹ thuật số là một ngành mới nổi với triển vọng tươi sáng, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro rất lớn. Đặc biệt là trong giao dịch đòn bẩy, bội số đòn bẩy đồng thời mở rộng lợi nhuận, cũng đồng thời khuếch đại rủi ro. Trước khi tham gia, hãy đảm bảo tìm hiểu đầy đủ về ngành này, các mô hình giao dịch đòn bẩy, các quy tắc giao dịch, v.v. Và chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng nên giao dịch trong phạm vi rủi ro mà họ có thể gánh chịu. Giao dịch có rủi ro, vì vậy hãy thận trọng khi tham gia thị trường. Vui lòng tham khảo tuyên bố công bố rủi ro để biết thông tin chi tiết về rủi ro liên quan. Mặc dù giao dịch trực tuyến mang lại nhiều tiện lợi và hiệu quả hơn cho người dùng, nhưng bản thân nó lại không làm giảm rủi ro cho giao dịch ký quỹ. Do đó, người dùng phải chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận rủi ro này trước khi giao dịch.
 
3. Bảo vệ bằng mật khẩu
Người dùng phải giữ bí mật mật khẩu để đảm bảo rằng không có bên thứ ba nào truy cập vào cơ sở giao dịch của mình. Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hướng dẫn được gửi qua email hoặc nền tảng giao dịch điện tử và tất cả các hướng dẫn được BTCC gửi qua email, nền tảng giao dịch điện tử, điện thoại hoặc BTCC gửi bằng văn bản. Ngay cả khi nó được phát hành bởi bên thứ ba, các hướng dẫn này đã được xác thực bằng mật khẩu người dùng hoặc chữ ký người dùng và số tài khoản. Theo quyết định của BTCC, chúng tôi tin rằng những hướng dẫn này là thẩm quyền rõ ràng của người dùng. BTCC không chịu trách nhiệm kiểm tra thêm về cơ quan rõ ràng đó cũng như không chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện theo những quyền bề mặt này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật, an toàn và việc sử dụng mật khẩu. Khi người dùng truy cập trang web BTCC, đăng nhập vào nền tảng giao dịch BTCC hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ BTCC nào, điều đó có nghĩa là người dùng đã xác nhận rằng đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ và Tuyên bố từ chối trách nhiệm này của BTCC .  
 
4. Báo giá bị lỗi
Nếu có sai sót trong báo giá hoặc giá giao dịch, BTCC không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào dẫn đến số dư tài khoản. Các lỗi liên quan có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: báo giá sai của giao dịch viên, báo giá thị trường phi quốc tế hoặc bất kỳ lỗi báo giá nào (ví dụ: lỗi báo giá do phần cứng, phần mềm, hoặc đường truyền liên lạc hoặc sự cố hệ thống gây ra, hoặc bên thứ ba cung cấp dữ liệu bên ngoài sai). BTCC sẽ không chịu trách nhiệm về số dư tài khoản do lỗi. Khi đặt lệnh, người dùng cần đặt trước đủ thời gian để thực hiện lệnh và hệ thống sẽ tính thời gian ký quỹ cần thiết. Nếu giá thực hiện của lệnh hoặc thiết lập lệnh quá gần với giá thị trường, điều này có thể kích hoạt các lệnh khác (tất cả các loại lệnh) hoặc đưa ra cảnh báo tiền ký quỹ. BTCC sẽ không chịu trách nhiệm về các nhắc nhở tiền ký quỹ, số dư tài khoản hoặc vị thế tài khoản do hệ thống không có đủ thời gian để thực hiện lệnh hoặc thực hiện việc tính toán. Những điều trên không được coi là danh sách đầy đủ. Sau khi báo giá hoặc việc thực hiện bị lỗi xảy ra, BTCC bảo lưu quyền thực hiện các chỉnh sửa hoặc điều chỉnh cần thiết đối với tài khoản có liên quan. Đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ lỗi báo giá hoặc thực hiện, chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền xem xét tình hình cụ thể để giải quyết. Người dùng đồng ý bồi thường và giữ BTCC vô hại đối với tất cả các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý.
 
5. Thao túng giá, thực hiện và thao tác nền tảng
BTCC tuyệt đối nghiêm cấm mọi hình thức thao túng giá, thực hiện và thao tác nền tảng. Nếu BTCC nghi ngờ rằng bất kỳ tài khoản nào có hành vi thao túng, BTCC có quyền điều tra và xem xét tài khoản đó và khấu trừ lợi nhuận thu được từ các hoạt động liên quan từ tài khoản bị nghi ngờ. BTCC có quyền thực hiện các chỉnh sửa hoặc điều chỉnh cần thiết đối với các tài khoản có liên quan. Đối với các tài khoản bị BTCC nghi ngờ có hành vi thao túng, BTCC yêu cầu các giao dịch viên can thiệp, phê duyệt lệnh hoặc đình chỉ tài khoản của những người dùng có liên quan dựa trên quyền xem xét tình hình cụ thể của mình. Đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ chênh lệch giá và hoặc thao túng, BTCC sẽ giải quyết theo quyền xem xét tình hình cụ thể. BTCC có thể báo cáo các sự việc có liên quan cho bất kỳ cơ quan quản lý liên quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào theo quyền xem xét tình hình cụ thể. Bất kỳ hành động hoặc quyết nghị nào được nêu ở đây không miễn trừ hoặc làm tổn hại đến bất kỳ quyền hoặc khoản bồi thường nào của BTCC đối với người dùng và nhân viên.

 

6. Bên truy cập người dùng -Thanh khoản thị trường
Công ty chúng tôi không thể đảm bảo uy tín của bên đối tác của người dùng. Công ty chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để giao dịch với các tổ chức và trung tâm thanh toán bù trừ có danh tiếng tốt và đáng tin cậy. Ngoài ra, công ty chúng tôi có thể dừng giao dịch do vấn đề thanh khoản giao dịch, do đó người dùng không thể đóng các vị thế thua lỗ kịp thời, điều này có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho người dùng. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn thất này.

 

7. Chính sách ký quỹ
Chính sách tiền ký quỹ của công ty chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm tiền để duy trì tài khoản ký quỹ của họ và người dùng có nghĩa vụ đáp ứng các yêu cầu ký quỹ đó. Nếu không, có thể tự động bị đóng vị thế và gây ra tổn thất tương ứng. Công ty chúng tôi cũng có quyền từ chối chấp nhận lệnh hoặc cung cấp bảo hiểm rủi ro thị trường.
 
8 . Bất khả kháng
Nếu do bên thứ ba gây ra, BTCC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất do những sự việc bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của BTCC và không thể thực hiện Thỏa thuận dịch vụ BTCC; các trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở: bảo trì thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, sự cố máy tính, truyền thông hoặc hệ thống khác, sự cố nguồn, lý do thời tiết, sự cố ngoài ý muốn, đình công, khủng bố, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, sự sụp đổ của thị trường tài sản kỹ thuật số, hành động của chính phủ, lệnh tư pháp hoặc hành chính hoặc bất kỳ tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của BTCC.
 
9 . Thông tin hoặc đề xuất của bên thứ ba
Nếu bất kỳ nhân viên nào không phải là nhân viên của công ty chúng tôi (sau đây gọi là "bên thứ ba") cung cấp cho người dùng bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào về sản phẩm giao dịch, công ty chúng tôi không thể kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của sản phẩm giao dịch đó. Do đó công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn thất do việc sử dụng thông tin hoặc đề xuất này của người dùng.
 
10 . Cơ quan giao dịch và tài khoản của bên thứ ba
Nếu người dùng cấp ủy quyền giao dịch hoặc việc quản lý tài khoản của mình cho bên thứ ba, cho dù đó là tự ý hay không, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của người dùng. Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào với bên thứ ba liên quan đến giao dịch; công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho người dùng do hành vi của bên thứ ba. Do đó, nếu người dùng ủy quyền quản lý tài khoản của mình cho bên thứ ba thì người dùng phải chịu mọi rủi ro liên quan. Nếu người dùng không được sự đồng ý của công ty chúng tôi để giao ủy quyền giao dịch hoặc quản lý tài khoản của mình cho bên thứ ba, công ty chúng tôi có quyền hủy bỏ tất cả hoặc một phần các giao dịch tài khoản liên quan mà không cần thông báo trước cho người dùng.
 
11.  Yêu cầu bồi thường của bên thứ ba
Nếu lỗi do chính người dùng hoặc vi phạm các quy định địa phương có liên quan, việc sử dụng trang web, nền tảng giao dịch hoặc các dịch vụ khác của BTCC phát sinh yêu cầu bồi thường, kiện tụng hoặc tiền phạt, người dùng đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm của BTCC, mọi trách nhiệm hoặc yêu cầu bồi thường sẽ do người dùng gánh chịu.
 
12 . Luật pháp và các quy định
Người dùng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của địa phương, bao gồm cả việc có được sự đồng ý của chính phủ hoặc các cơ quan giám sát có liên quan để tuân thủ bất kỳ quy trình nào khác phải tuân theo ở các khu vực hoặc khu vực pháp lý này và do việc sử dụng nền tảng của công ty chúng tôi cho các giao dịch cần phải trả bất kỳ khoản thuế địa phương, thuế hải quan và các khoản khác. Giao dịch của người dùng trên nền tảng của công ty sẽ được coi là tuyên bố và đảm bảo của người dùng với công ty chúng tôi về việc đã tuân thủ các luật pháp và quy định của địa phương. Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về tình huống liên quan, người dùng nên tham khảo luật và các ý kiến ​​chuyên môn độc lập khác trước khi mở tài khoản và bắt đầu giao dịch.