Chính sách bảo mật

2020-04-09

I. Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật của BTCC dựa trên "Điều lệ về (Quyền riêng tư) Dữ liệu Cá nhân" để bảo vệ quyền lợi của người dùng. Khi BTCC sử dụng dữ liệu người dùng để cung cấp dịch vụ tốt nhất, BTCC cũng sẽ coi trọng việc sắp xếp sử dụng dữ liệu người dùng. Vì vậy, BTCC sẽ đảm bảo rằng nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và bí mật theo yêu cầu của pháp luật.

Người dùng có thể cung cấp thông tin cá nhân bất cứ lúc nào, kể cả hiện tại hoặc trong tương lai, và những thông tin cá nhân này bao gồm tên, địa chỉ và một số thông tin tài chính cá nhân hoặc thông tin khác hoặc thông tin được BTCC và người dùng thu thập thêm trong quá trình tiếp tục vận hành hoạt động bình thường hoặc khi cung cấp tài chính hoặc tín dụng (tất cả những thông tin này được gọi chung là "dữ liệu" theo chính sách này). Chính sách bảo mật của BTCC sẽ được cập nhật bất cứ khi nào theo những cải cách pháp luật và nâng cấp công nghệ, hoạt động của BTCC và các thay đổi trong thực tế để đảm bảo rằng nó tiếp tục phù hợp với môi trường luôn thay đổi. Vui lòng đọc trang này thường xuyên để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.

 

II. Sự đồng ý của người dùng
Để đảm bảo rằng người dùng hoàn toàn tin tưởng vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của BTCC, người dùng nên đọc kỹ và hiểu rõ  các quy định của chính sách Quyền riêng tư. Đặc biệt khi người dùng đăng nhập vào trang web BTCC, bất kể người dùng có đăng ký trên trang web hay không, người dùng đều cho BTCC biết rằng người dùng chấp nhận, đồng ý, cam kết và xác nhận:
1, Người dùng tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân cho BTCC khi cần sự đồng ý;
2, Người dùng sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và hạn chế của chính sách Quyền riêng tư này;
3, Người dùng đồng ý rằng BTCC thu thập thông tin người dùng bằng cách đăng nhập vào trang web này, đăng ký trên trang web này và/hoặc sử dụng các dịch vụ do BTCC cung cấp; người dùng đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với chính sách Quyền riêng tư của BTCC;
4, Người dùng đồng ý rằng các chi nhánh, công ty liên kết và nhân viên của BTCC sẽ liên hệ với người dùng về các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng có thể quan tâm (trừ khi người dùng cho biết rằng không muốn nhận thông tin đó).

 

III. Thông tin được thu thập
1, Khi người dùng sử dụng trang web này, người dùng đồng ý rằng BTCC sẽ bắt đầu sử dụng cookie để theo dõi mọi hành động của người dùng, đồng thời thu thập và ghi nhớ tất cả thông tin mà người dùng để lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, vị trí địa lý và thông tin khác của người dùng.
2, Nếu người dùng sẵn sàng sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp, người dùng cần điền và cung cấp hai loại thông tin sau:
A, Thông tin nhận dạng. Thông tin này có thể giúp BTCC xác minh xem người dùng có đủ điều kiện đăng ký làm người dùng của trang web này hay không, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tên người dùng, địa chỉ cư trú, địa chỉ gửi thư, các giấy tờ khác nhau khác do quốc gia hoặc chính phủ của người dùng cấp để chứng minh danh tính của người dùng và mã số có liên quan và tất cả các thông tin khác có thể giúp BTCC xác minh danh tính của người dùng (sau đây được gọi chung là "thông tin nhận dạng").
B, Thông tin dịch vụ. Thông tin này giúp BTCC liên hệ và cung cấp các dịch vụ cho người dùng một cách thuận lợi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: số điện thoại, số fax, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hợp lệ của người dùng và thông tin thẻ ghi nợ của người dùng và/hoặc thông tin tài khoản khác (sau đây được gọi chung là "thông tin dịch vụ").
3, Khi người dùng sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp, BTCC có thể cải thiện tính năng sử dụng trang web này, nâng cao trải nghiệm của người dùng khi sử dụng trang web này và các dịch vụ được cung cấp cũng như tính bảo mật, hoặc dựa theo tòa án hoặc luật và quy địh hiện hành hoặc lệnh của các cơ quan chính quyền khác có thẩm quyền để thu thập thêm thông tin cần thiết thông qua địa chỉ email BTCC được công bố trên trang web này hoặc các phương pháp khác mà BTCC cho là tuân thủ.

Nếu người dùng truy cập vào bất kỳ liên kết nào của các trang web bên thứ ba khác hoặc các bên thứ ba hợp tác trên trang web này, người dùng sẽ đồng ý và tuân theo chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập của mạng bên thứ ba. BTCC không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web hoặc đối tác này.


IV. Mục đích sử dụng thông tin
BTCC giữ dữ liệu cá nhân của người dùng và nếu người dùng đồng ý, BTCC (trong điều kiện tuân thủ các quy định) có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích sau:
1, Dữ liệu cá nhân mà BTCC thu thập chỉ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của BTCC và các hoạt động liên quan khác;
2, BTCC cam kết đảm bảo rằng trang web của mình an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành, đồng thời sử dụng các công cụ bảo vệ dữ liệu khác, như tường lửa, hệ thống xác thực (mật khẩu và số chứng minh thư cá nhân...) và các cơ chế để kiểm soát các hệ thống không được ủy quyền truy cập vào trang web và lấy dữ liệu; 
3, BTCC sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của người dùng, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng không bị đánh cắp. Nhân viên BTCC cũng sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho những người không được ủy quyền;
4, Người dùng có thể kiểm tra và thay đổi dữ liệu cá nhân của mình được BTCC lưu trữ vào bất cứ lúc nào;
5, Người dùng đồng ý rằng BTCC sẽ tiết lộ tất cả thông tin của người dùng (và các thông tin khác) cho cơ quan quản lý và các cơ quan chính quyền khác theo bất kỳ luật hoặc quy định nào của cơ quan giám sát;
6, BTCC có thể cài đặt và truy cập Cookie trên máy tính của người dùng để hỗ trợ BTCC phân tích và tìm hiểu hiệu quả của các chiến lược marketing có liên quan. BTCC và nhân viên của BTC có thể sử dụng cookie trong các sản phẩm và dịch vụ của BTCC để theo dõi quá trình duyệt web của người dùng trên trang web BTCC, thông tin được thu thập và chia sẻ không có họ tên và không thể nhận dạng riêng lẻ;
7, Khi người dùng đồng ý rằng BTCC cung cấp dịch vụ cho người dùng, BTCC có thể ủy quyền cho một số công ty không liên kết với BTCC sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm các công ty hỗ trợ BTCC cung cấp các dịch vụ nền tảng tiện lợi cho người dùng dưới dạng hợp đồng, hỗ trợ chuẩn bị và gửi bản kết toán hàng tháng qua thư, thực hiện công việc bảo trì và phát triển cần thiết. BTCC yêu cầu các công ty này giữ bí mật dữ liệu cá nhân liên quan.

 

IV. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Để bảo vệ an toàn thông tin của người dùng, BTCC luôn cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, tuy nhiên BTCC không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối việc truyền tải thông tin trên Internet. Do đó, người dùng đồng ý rằng các tình huống sau vẫn xảy ra sau khi BTCC đã thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý. BTCC được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với: thông tin bị rò rỉ, hư hỏng, sử dụng sai mục đích, truy cập khi không được ủy quyền hoặc tiết lộ khi không được ủy quyền khác.


VI. Sử dụng SDK của bên thứ ba
Một số chức năng của BTCC đề cập đến SDK của công ty bên thứ ba. Công ty chúng tôi có quyền sử dụng SDK của công ty bên thứ ba. Bất kỳ vấn đề bảo mật nào xảy ra trong SDK của bên thứ ba đều không liên quan đến công ty của chúng tôi. Việc sử dụng SDK và các điều khoản của công ty bên thứ ba được liệt kê bên dưới.
1, Chức năng chia sẻ xã hội sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Youkun Thượng Hải (sau đây gọi là "MobTech" hoặc "chúng tôi") và liên kết chính sách Quyền riêng tư của công ty (https://www.mob.com/about/policy).