گیت هاب چیست؟

یکی از بزرگترین انجمنهای توسعه دهندگان وب در جهان githubاست. در واقع در جواب سایت گیت هاب چیست؟ باید این را بگوییم که گیت هاب پلتفرمی است که در آن توسعه دهنگان وب از سراسر جهان در آن گرد هم آمده و با یکدیگر ارتباط و همکاری دارند. در گیت هاب شما به عنوان توسعه دهنده وب میتوانید پروژههای خود را با همکارانتان یا هر فرد دیگری که مایل باشید به اشتراک...