Vitalik-ETH-BTCC

Vitalik đề xuất giải pháp để liên kết các dự án mở rộng quy mô

Các giao thức L2 DeFi hiện không thể giao tiếp với nhau, vì vậy Vitalik đã đề xuất một cách khắc phục.

Trong một nỗ lực không ngừng để chống lại phí giao dịch leo thang trong khi tạo ra một hệ sinh thái thống nhất, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đề xuất một giải pháp cho một loại nhân rộng quy mô chéo cụ thể.

Đề xuất phác thảo cách hai giao thức sử dụng cuộn lên có thể giao tiếp với nhau trong khi duy trì tính liên kết và khả năng tổng hợp.

Rollups là các giải pháp lớp hai về cơ bản là mạng hợp đồng thông minh xử lý và lưu trữ dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi chính. Tuy nhiên, có một số loại tổng hợp khác nhau, với mỗi loại sử dụng các hợp đồng thông minh duy nhất.

Trong khi một số dự án DeFi đã triển khai các lần cuộn lớp hai, chẳng hạn như Loopring và Synthetix, các đặc điểm của các lần cuộn khác nhau có nghĩa là các dự án không thể giao tiếp với nhau trực tiếp trên lớp hai.

Đề xuất của Buterin giả định rằng một bản tổng hợp có thể xử lý các giao dịch đơn giản trong khi bản tổng hợp kia có hỗ trợ hợp đồng thông minh đầy đủ. Đã có các đề xuất chuyển giao giữa hai giao thức hỗ trợ hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng bản cuộn.

Để giải thích cách hoạt động của đề xuất, Buterin cung cấp ví dụ về một trung gian trao đổi giả định mà anh ấy gọi là ‘Ivan’ – nơi Ivan có tài khoản ‘IVAN_A’ trên bản cập nhật A mà anh ấy hoàn toàn kiểm soát và cũng có một số tiền được gửi vào hợp đồng thông minh ‘IVAN_B ‘trên bản cập nhật B.

Hợp đồng thông minh sẽ được lập trình để chấp nhận các “bản ghi nhớ” bao gồm dữ liệu bổ sung từ bất kỳ ai gửi đến nó để đảm bảo cho mọi giao dịch trong tương lai. Các giao dịch tạo ra một lớp kết nối giữ các khoản tiền gửi trong tất cả các hợp đồng biệt lập này, cho phép bản tổng hợp A gửi đến bản tổng hợp B thông qua lớp này.

Buterin gợi ý rằng hành vi sẽ hoạt động như sau;

“Alice gửi một giao dịch tới IVAN_A với N xu và một bản ghi nhớ ALICE_B. Ivan gửi một giao dịch gửi tiền TRADE_VALUE * (1 – phí) qua IVAN_B đến ALICE_B ”
Anh ấy nói thêm rằng hành vi trong trường hợp xấu nhất sẽ là nếu Ivan không gửi tiền đến ALICE_B như anh ấy mong đợi.

Giải quyết “trường hợp xấu nhất” có thể phát sinh do sử dụng tình huống được đề xuất, Buterin nhấn mạnh rằng Alice vẫn có thể đợi cho đến khi giao dịch trên bản cuộn A xác nhận, tìm một số cách thay thế để nhận tiền trên bản cuộn B để thanh toán phí, và sau đó chỉ cần yêu cầu các khoản tiền của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *