Giới thiệu hợp đồng vĩnh viễn – BTCC

Hợp đồng vĩnh viễn BTCC là một dạng chứng khoán phái sinh, xét về góc độ giao dịch thì nó tương tự như hợp đồng kỳ hạn (hợp đồng tương lai), điểm khác biệt là không có ngày giao nhận hoặc ngày thanh toán.

Hợp đồng vĩnh viễn USDT của BTCC là một sản phẩm hợp đồng ảo được tính theo USDT của BTCC, mỗi hợp đồng đại diện cho 1 đơn vị tiền điện tử (ví dụ: hợp đồng BTC/USDT, mỗi 1 hợp đồng là 1 BTC), nhàđầu tư có thể thông qua lệnh mua vào hợp đồng để thu được lợi nhuận khi giá cả đồng tiền điện tử tăng, hoặc thông qua lệnh bán ra hợp đồng để thu được lợi nhuận khi giá cả đồng tiền điện tử giảm. Đòn bẩy của hợp đồng là 10x/20x/50x/100x.

Thời gian đến hạn: hợp đồng vĩnh viễn không có thời gian đến hạn, nhà đầu tư có thể luôn nắm giữ vị thế (có thế quyết định thời điểm đóng vị thế).

Giá chỉ số: để đảm bảo tính công bằng trong giao dịch, BTCC sử dụng giá giao ngay của nhiều sàn giao dịch chính thống để tạo ra giá chỉ số BTCC, người dùng có thể giao dịch gần với giá chỉ số, BTCC đảm bảo rằng giá giao dịch sát gần với thị trường toàn cầu, không xảy ra sai lệch.

Tính toán lãi lỗ tức thời: lãi lỗ của tài khoản người dùng, chỉ cần tiến hành đóng vị thế, có thể chuyển lãi lỗ biến động tức thời thành lãi lỗ hiện thực, nâng cao tính linh hoạt sử dụng tiền vốn.

Thanh lý bắt buộc: khi số vốn còn lại của người dùng (giá trị tài sản của sản phẩm nắm giữ) thấp hơn điểm thanh lý bắt buộc, sẽ chấp hành thanh lý bắt buộc (lệnh sẽ được đóng theo hệ thống).

Giao nhận hiện vật của hợp đồng vĩnh viễn là gì?

BTCC kết hợp với ví blockchain Mobi, dựa trên cơ sở hợp đồng vĩnh viễn hiện có để lưu trữBTC và ETH, thực hiện một loại hợp đồng, hai cách chơi. Có nghĩa là người dùng tại BTCC giao dịch tiền điện tử ngoài việc đóng vị thế để nhận lời (lỗ), còn có thể giao nhận hiện vật tại giá mở vị thế, bù đủ chênh lệch giá của giao nhận giao ngay hoặc giao nhận mua vào hay bán ra của tiền điện tử, để thực hiện giao nhận hiện vật thực sự; sau giao nhận, có thể thông qua ví Mobi rút hoặc nạp coin đến địa chỉ ví blockchain của chính mình hoặc lưu trữ tại ví Mobi.

Ưu điểm của hợp đồng vĩnh viễn BTCC:

Có hỗ trợ BTC, ETH, LTC, BCH, EOS, XLM, DASH, XRP, ADA

Cung cấp đòn bẩy 10x, 20x, 50x, 100x

Không có thời gian đến hạn

Có thể giao nhận hiện vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *