Hiện có thể có tới 100.000 triệu phú Bitcoin

Theo bitinfocharts của công ty theo dõi dữ liệu tiền điện tử, hiện có khoảng 100.000 người có từ 1 triệu đô la trở lên được tích trữ trong Bitcoin. Con số này tăng so với chỉ 25.000 triệu phú Bitcoin ba tháng trước. Một năm trước, có khoảng 15.000 tài khoản Bitcoin triệu phú.

Cardano (ADA) tăng 25%, vượt qua XRP để trở thành tiền điện tử lớn thứ tư thế giới

Cardano’s ADA hiện đã trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ tư tính theo vốn hóa thị trường và đã hạ bệ XRP của Ripple. Hôm nay, giá ADA đã tăng mạnh 25% và hiện ở mức 0,66 đô la với vốn hóa thị trường là 20,9 tỷ đô la.